Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes
mācību priekšmeti

Šifrs

Mācību priekšmets

Pasniedzējs

e-pasts

ĶPĶ 315

Āda - materiālmācība

Mārcis Dzenis

marcis@ktf.rtu.lv

ĶPĶ 105

Ādas ķīmija

Mārcis Dzenis

marcis@ktf.rtu.lv

ĶPI 308

Adhezīvi un pārklājumi

Laimonis Mālers

laimis@ktf.rtu.lv

ĶST 467

Akmensapdares materiāli

Krāģe Linda

linda@ktf.rtu.lv

ĶST 549

Akmensmateriālu K/R tehnika un tehnoloģija

Krāģe Linda

linda@ktf.rtu.lv

ĶNF 300

Analītiskā ķīmija (instrumentālās metodes)

Drille Modris

modris@ktf.rtu.lv

ĶNF 202

Analītiskā ķīmija (pamatkurss)

Drille Modris

modris@ktf.rtu.lv

ĶVT 308

Aparāti un procesi

Jurijs Ozoliņš

juris@krone.lv 

ĶPĶ 549

Arheoloģisko objektu konservācija un restaurācija

Mārcis Dzenis

marcis@ktf.rtu.lv

ĶOS 484

Ārstniecības vielu ķīmija un tehnoloģija

Strakovs Andris

strakovs@ktf.rtu.lv

ĶOS 505

Ārstniecības vielu ķīmijas un tehnoloģijas izmeklētas nodaļas

Jure Māra

mara@ktf.rtu.lv

ĶOS 315

Ārstniecisko vielu ķīmija un to atbilstība

Jure Māra
Pugovičs Osvalds

mara@ktf.rtu.lv

osvalds@osi.lv

ĶVĶ 250

Atomu spektri

Kampars Valdis

kampars@ktf.rtu.lv

ĶST 557

Augsttemperatūras materiālu fizikālā ķīmija

Šperberga Ingunda

sperberga@ktf.rtu.lv

ĶST 608

Augsttemperatūras materiālu pētīšanas metodes

Mežinskis Gundars

gundarsm@ktf.rtu.lv

ĶST 562  

Biokeramika un tehnoloģija  

Bērziņa-Cimdiņa Līga  

-

ĶOS 410

Bioķīmijas izmeklētas nodaļas

Bizdēna Ērika

erbi@ktf.rtu.lv 

BBB 602

Bioloģisko audu mehānika

Knēts Ivars

knets@acad.latnet.lv

ĶST 564  

Bioloģisko audu un to aizvietotāju kristālķīmija un  mineraloģija  

Švinka Ruta  

svinka@ktf.rtu.lv 

BBB 607

Bioloģisko materiālu pārbaudes metodes

Knēts Ivars

knets@acad.latnet.lv

MEE 412

Biomateriāli

Knēts Ivars

knets@acad.latnet.lv

BBB  603

Biomateriāli

Knēts Ivars

knets@acad.latnet.lv

ĶST 536

Biomateriālu pārbaudes in vitro  

Bērziņa-Cimdiņa Līga

-

ĶST 537

Biomateriālu pārbaudes in vivo

Vētra Jānis  

-

BBB 605

Biomateriālu tehnoloģija  

Bērziņa-Cimdiņa Līga 

-

ĶST 561

Biomateriālu tehnoloģijas pamati

Bērziņa-Cimdiņa Līga

rudolfs@ktf.rtu.lv

ĶOS 471

Bioorganiskā ķīmija

Ērika Bizdēna

erbi@ktf.rtu.lv 

BBB 606

Biopārklājumu tehnoloģija  

Bērziņa-Cimdiņa Līga

rudolfs@ktf.rtu.lv  

ĶPĶ 537

Biopolimēri un tehnoloģija

Velta Tupureina

veltupur@ktf.rtu.lv

ĶPĶ 533

Biopolimēri un tehnoloģija  

Tupureina Velta  

 

ĶST 552

Būvkeramikas ķīmija un tehnoloģija

Švinka Visvaldis

svinka@ktf.rtu.lv

ĶST 326

Būvmateriālu ķīmija un atbilstība

Mežinskis Gundars

gundarsm@ktf.rtu.lv

ĶST 538

Cietu vielu elementu mikroanalīzes metodes  

Bērziņa-Cimdiņa Līga 

rudolfs@ktf.rtu.lv   

ĶST 556

Cietvielu eksperimentālās pētīšanas metodes

Mežinskis Gundars

gundarsm@ktf.rtu.lv

MFZ 662

Cietvielu elektronikas pamati  

Medvids Artūrs

medvids@latnet.lv 

ĶST 410

Cietvielu fizika un ķīmija

Švinka Ruta

svinka@ktf.rtu.lv

ĶST 565

Cilvēka anatomija un bioloģisko audu uzbūve

Vētra Jānis  

-

ĶPI 319

Dabas un speciālas nozīmes polimērmateriāli

Jānis Kajaks

kajaks@ktf.rtu.lv

ĶST 572

Dabīgais akmens-materiālmācība

Krāģe Linda

linda@ktf.rtu.lv

ĶST 610

Dabīgo un mākslīgo akmens materiālu korozija un restaurācija

Krāģe Linda

linda@ktf.rtu.lv

ĶVT 320

Datormodelēšana

Iiljo Dreijers

ilo@ktf.rtu.lv

ĶVT 416

Datormodelēšana

Iljo Dreijers

ilo@ktf.rtu.lv

ĶVT 414

Datorprojektēšana

Iljo Dreijers

ilo@ktf.rtu.lv

ĶVĶ352

Degvielu ķīmija un degvielu atbilstība

Kampars Valdis

kampars@ktf.rtu.lv

ĶVĶ610

Degvielu tehnoloģija

Kampars Valdis

kampars@ktf.rtu.lv

ĶVĶ501

Degvielu un ziežvielu ķīmija un tehnoloģija

Kampars Valdis

kampars@ktf.rtu.lv

ĶPĶ 260

Drukāšanas teorija un tehnoloģija

Skaidrīte Reihmane

reihmane@hotmail.com 

ĶVT 318

Eksperimenta teorijas pamati

Iljo Dreijers

ilo@ktf.rtu.lv

ĶVT 408

Eksperimentu plānošana un rezultātu apstrāde

Iljo Dreijers

ilo@ktf.rtu.lv

ĶNF675

Elektrodu procesu kinētika

Čornaja Svetlana

-

ĶNF502

Elektroķīmija

Čornaja Svetlana

-

ĶOS 300

Elektronu nobīdes un saišu reorganizācijas mehānismi organiskos savienojumos

Jure Māra

mara@ktf.rtu.lv 

ĶVĶ 410

Elektronu un svārstību spektroskopija

Valdis Kampars

kampars@ktf.rtu.lv

ĶOS 501

Farmaceitisko preparātu tehnoloģija

Černobrovijs Aleksandrs

Avotiņš Fricis

-

MFB 101

Fizika  

Knite Māris  

knite@latnet.lv  

MFA 101

Fizika  

Ozols Andris  

aozols@latnet.lv  

MFZ 101

Fizika  

Medvids Artūrs

medvids@latnet.lv

MFA 107

Fizika  

Ozols Andris  

aozols@latnet.lv

MFB 105

Fizika  

Knite Māris  

knite@latnet.lv 

MFA 105

Fizika  

Ozols Andris  

aozols@latnet.lv

MFZ 105

Fizika  

Medvids Artūrs

medvids@latnet.lv

MFB 102

Fizika  

Knite Māris  

knite@latnet.lv 

MFA 102

Fizika  

Ozols Andris  

aozols@latnet.lv

MFZ 102

Fizika  

Medvids Artūrs

medvids@latnet.lv

BKO 106

Fizika  

Knite Māris  

knite@latnet.lv  

ĶNF 686

Fizikālā ķīmija

Čornaja Svetlana

-

ĶNF 301

Fizikālā ķīmija (padziļināts kurss)

Čornaja Svetlana

 

ĶNF 285

Fizikālā ķīmija (pamatkurss)

Čornaja Svetlana

-

ĶOĶ 427

Fizikāli-ķīmiskas pētīšanas metodes

Valters Raimonds

rvalters@latnet.lv

BBB 604

Galīgo elementu metode

Knēts Ivars

knets@acad.latnet.lv

ĶST 311

Glazūru tehnoloģija

Sedmale Gaida

gsedmale@ktf.rtu.lv

ĶVT 508

Grunts attīrīšanas tehnoloģijas

Juris Mālers

ekosaule@ktf.rtu.lv

ĶVT 507

Gruntsūdeņu attīrīšanas tehnoloģijas

Juris Mālers

ekosaule@ktf.rtu.lv 

ĶVT 110

Hemometrija

Iljo Dreijers

ilo@ktf.rtu.lv

ĶOS 602

Heterociklisko savienojumu ķīmijas izmeklētas nodaļas

Māra Jure

mara@ktf.rtu.lv

ĶVT 204

Hidromehāniskie, siltuma un masas pārneses procesi

Jurijs Ozoliņš

Matīss Lācis

juris@krone.lv 

-

ĶVĶ 360

Hromatogrāfija

Valdis Kampars

kampars@ktf.rtu.lv

ĶVĶ 503

Hromatogrāfija (padziļināts kurss)

Millers Jānis

 

MEE 309

Ievads biomehānikā un biomateriālos

Knēts Ivars

knets@acad.latnet.lv

ĶVT 106

Ievads ķīmijas tehnoloģijā

Rudolfs Cimdiņš

rudolfs@ktf.rtu.lv

ĶPI 101

Ievads materiālzinātnē

Mārtiņš Kalniņš

martinsk@parks.lv 

ĶOS 101

Ievads studiju nozarē

Jure Māra

mara@ktf.rtu.lv 

ĶVT 425

Ilgtspējīga ūdens resursu apsaimniekošana

Iljo Dreijers

ilo@ktf.rtu.lv

ĶST 563

Implantu biomehāniskā saderība  

Kasjanovs Vladimirs  

-

ĶST 534

Implantu pārklājumi un tehnoloģija

Bērziņa-Cimdiņa Līga

rudolfs@ktf.rtu.lv

ĶTF 304

Informācijas prasme

Jure Māra

Spārīte Ilze

mara@ktf.rtu.lv 

ilze@ktf.rtu.lv

ĶNF602

Instrumentālās analītiskās ķīmijas izmeklētas nodaļas

Drille Modris

modris@ktf.rtu.lv

ĶST 404

Jauno augsttemperatūras materiālu tehnoloģijas

Sedmale Gaida

gsedmale@ktf.rtu.lv

MFB 501

Jauno materiālu fizika  

Knite Māris  

knite@latnet.lv

ĶST 475

Jauno stiklveida un keramisko materiālu ķīmija

Mežinskis Gundars

gundarsm@ktf.rtu.lv

ĶST 310

Keramikas materiālu un izstrādājumu tehnoloģija

Sedmale Gaida

gsedmale@ktf.rtu.lv

ĶNF 684

Kinētika un katalīze

Čornaja Svetlana

-

ĶNF 303

Kinētikas un katalīzes pamati

Čornaja Svetlana

 

ĶOĶ 528

Kodolmagnētiskās rezonanses spektroskopija

Valters Raimonds

rvalters@latnet.lv

ĶOĶ 315

Kodolu magnētiskās rezonanses spektroskopija

Valters Raimonds

rvalters@latnet.lv

ĶVĶ342

Kokapstrādes atlikumu izmantošana

 

 

ĶPI 427

Koks-materiālmācība

Mārcis Dzenis

marcis@ktf.rtu.lv

ĶPĶ 104

Koksnes ķīmija

Jānis Kajaks

kajaks@ktf.rtu.lv

ĶVĶ 225

Koksnes ķīmija (pamatkurss)

 

 

ĶVĶ 601

Koksnes ķīmija un tehnoloģija

 

 

ĶVĶ 335

Koksnes līmēšana

 

 

ĶPI 336

Koksnes materiāli

Jānis Kajaks

kajaks@ktf.rtu.lv

ĶVĶ 340

Koksnes plastificēšana un hidrolīze

 

 

ĶVĶ 341

Koksnes termiskā destrukcija

 

 

ĶNF 302

Koloīdķīmija

Čornaja Svetlana

 

ĶPI 301

Kompozītmateriāli

Remo Merijs Meri

remeri@e-apollo.lv 

BBB 601

Kompozīto materiālu mehānika

Knēts Ivars

knets@acad.latnet.lv

ĶST 545

Konservācijas/restaurācijas teorija un prakse

Krāģe Linda

linda@ktf.rtu.lv

ĶVT 305

Kontroles instrumenti un mēraparāti

Valdemārs Ščerbaks

valdemars@leif.lv 

ĶPI 324

Krāsu mācība

Laimonis Mālers

laimis@ktf.rtu.lv

ĶST 305

Kristalogrāfija

Šperberga Ingunda

sperberga@ktf.rtu.lv

ĶST 559

Kristalogrāfija un kristaloķīmija

Šperberga Ingunda

sperberga@ktf.rtu.lv

ĶPI 434

Kultūras vērtību aizsardzības tiesiskie pamati

Mārcis Dzenis

marcis@ktf.rtu.lv

ĶNF 606

Kvalitātes nodrošināšana analītiskajā ķīmijā

Drille Modris

modris@ktf.rtu.lv

ĶST 412

Kvalitātes un vides vadība materiālu ražošanā

Mežinskis Gundars

gundarsm@ktf.rtu.lv

ĶOĶ 304

Kvantu ķīmija

Utināns Māris

utinans@ktf.rtu.lv

ĶOĶ 527

Kvantu ķīmija (padziļināts kurss)

Utināns Māris

utinans@ktf.rtu.lv

ĶOĶ 605

Kvantu organiskā ķīmija

Utināns Māris

utinans@ktf.rtu.lv

ĶTF 303

Ķīmijas eksperimentālo datu datorapstrāde

Iljo Dreijers

ilo@ktf.rtu.lv

ĶTF 302

Ķīmijas informātika 

Jure Māra

Spārīte Ilze

mara@ktf.rtu.lv 

ilze@ktf.rtu.lv

ĶVT 351

Ķīmijas tehnoloģijas procesi un aparāti

Jurijs Ozoliņš

Matīss Lācis

juris@krone.lv

-

ĶVT 666

Ķīmijas tehnoloģijas procesi un aparāti

Jurijs Ozoliņš

juris@krone.lv

ĶVT 662

Ķīmijas tehnoloģijas teorētiskie pamati

Iljo Dreijers

ilo@ktf.rtu.lv

ĶNF 420

Ķīmiskās analizes metodes

Drille Modris

modris@ktf.rtu.lv

ĶNF 305

Ķīmisko parametru testēšanas laboratorijas

Drille Modris

modris@ktf.rtu.lv

ĶVT 312

Ķīmisko procesu datormodelēšana

Iljo Dreijers

ilo@ktf.rtu.lv

ĶNF 521

Ķīmisko procesu kinētika

Čornaja Svetlana

-

ĶNF 673

Ķīmisko procesu kinētika

Čornaja Svetlana

 

ĶVT 407

Ķīmisko procesu kontrole un automatizācija

Valdemārs Ščerbaks

valdemars@leif.lv 

ĶVT 310

Ķīmisko reakciju inženierija

Edmunds Teirumnieks

 

ĶOS 311

Ķīmisko vielu pārvaldība

Jure Māra

mara@ktf.rtu.lv 

ĶST 306

Latvijas zemes dzīļu bagātības

Šperberga Ingunda

sperberga@ktf.rtu.lv

ĶPĶ 308

Lielmolekulārie savienojumi

Mārtiņš Kalniņš

martinsk@parks.lv

ĶST 104

Mācību prakse

Sedmale Gaida

gsedmale@ktf.rtu.lv

ĶST 575

Mākslas keramikas dekorēšanas materiāli un tehnika

Sedmale Gaida

gsedmale@ktf.rtu.lv

ĶST 574

Mākslas keramikas vēsture

Sedmale Gaida

gsedmale@ktf.rtu.lv

ĶST 103

Mākslas un sadzīves keramikas vēsture

Sedmale Gaida

gsedmale@ktf.rtu.lv

ĶST 102

Mākslas vēsture

Sedmale Gaida

gsedmale@ktf.rtu.lv

ĶPI 332

Mākslas vēsture

Mārcis Dzenis

marcis@ktf.rtu.lv

ĶVT 456

Masas apmaiņas procesi un iekārtas

Jurijs Ozoliņš

juris@krone.lv

MFA 631

Materiāli informācijas ierakstam

Ozols Andris  

aozols@latnet.lv  

ĶOS 102

Materiālķīmija (stila dizainam)

Jure Māra

mara@ktf.rtu.lv

ĶST 560

Materiālmācība

Bērziņa-Cimdiņa Līga

rudolfs@ktf.rtu.lv

ĶST 560

Materiālmācība  

Cimdiņš Rūdolfs  

rudolfs@ktf.rtu.lv  

ĶPI 303

Materiālu apstrāde un pārstrāde

Jānis Kajaks

kajaks@ktf.rtu.lv

MFZ 667

Materiālu apstrādes lāzertehnoloģijas

Medvids Artūrs

medvids@latnet.lv

ĶST 502

Materiālu bioloģiskā saderība un bioaktivitāte 

Vētra Jānis  

-

ĶST 411

Materiālu fizikālās pētīšanas metodes

Mežinskis Gundars

gundarsm@ktf.rtu.lv

ĶPI 509

Materiālu identifikācija un analīze

Armanda Vīksne

arm@ktf.rtu.lv

ĶPI 304

Materiālu izvēles pamati

Laimonis Mālers

laimis@ktf.rtu.lv

ĶST 577

Materiālu kvalitātes pārvaldība

Mežinskis Gundars

gundarsm@ktf.rtu.lv

ĶVT 669

Materiālu mikroanalīzes metodes

Bērziņa-Cimdiņa Līga

rudolfs@ktf.rtu.lv

ĶPI 305

Materiālu novecošana

Mārcis Dzenis

marcis@ktf.rtu.lv

ĶPI 420

Materiālu novecošana un aizsardzība

Laimonis Mālers

laimis@ktf.rtu.lv

ĶST 569

Materiālu pārbaudes un identifikācijas metodes

Mežinskis Gundars

gundarsm@ktf.rtu.lv

ĶVT 668

Materiālu pētīšanas metodes

Bērziņa-Cimdiņa Līga

rudolfs@ktf.rtu.lv

ĶPI 306

Materiālu reciklēšana un ekoloģija

Armanda Vīksne

arm@ktf.rtu.lv

ĶPI 201

Materiālu struktūra un īpašības

Māris Knite   

knite@latnet.lv  

ĶVT 667

Materiālu tehnoloģiju teorētiskie aspekti

Bērziņa-Cimdiņa Līga

rudolfs@ktf.rtu.lv

ĶVT 670

Materiālu un vides mijiedarbība

Bērziņa-Cimdiņa Līga

rudolfs@ktf.rtu.lv

MFB 625

Materiālzinātne

Māris Knite   

knite@latnet.lv  

ĶPI 104

Materiālzinības

Mārtiņš Kalniņš

martinsk@parks.lv 

ĶPI 103

Materiālzinību pamati

Mārtiņš Kalniņš

martinsk@parks.lv 

ĶOS 482

Medicīnas ķīmija

Kalviņš Ivars

kalvins@osi.lv 

ĶOS 601

Medicīnas ķīmijas izmeklētas nodaļas

Strakovs Andris

strakovs@ktf.rtu.lv

ĶVT 509

Membrāntehnoloģija

Valdemārs Ščerbaks

valdemars@leif.lv

ĶPI 335

Metāli un sakausējumi

Mārcis Dzenis

marcis@ktf.rtu.lv

ĶNF 401

Metāls-materiālmācība

Drille Modris

modris@ktf.rtu.lv

ĶNF 122

Metālu ķīmija

Drille Modris

modris@ktf.rtu.lv

ĶNF 603

Metroloģija analītiskajā ķīmijā

Drille Modris

modris@ktf.rtu.lv

ĶST 558

Mineraloģija

Šperberga Ingunda

sperberga@ktf.rtu.lv

ĶST 489

Mineraloģija un petrogrāfija

Šperberga Ingunda

sperberga@ktf.rtu.lv

ĶOĶ 624

Modernās sintēzes metodes

 

 

ĶPI 681

Modernie polimērkompozīti

Mārtiņš Kalniņš

martinsk@parks.lv 

ĶVĶ 502

Molekulārā spektroskopija

Kampars Valdis

kampars@ktf.rtu.lv

ĶST 606

Nanomateriālu tehnoloģijas

Mežinskis Gundars

gundarsm@ktf.rtu.lv

MFB 627

Nanostrukturētu materiālu fizika

Knite Māris  

knite@latnet.lv  

ĶNF 201

Neorganiskā ķīmija (pamatkurss)

Drille Modris

modris@ktf.rtu.lv

ĶNF 293

Neorganiskā ķīmija (speckurss)

Drille Modris

modris@ktf.rtu.lv

ĶST 472

Neorganiskās saistvielas

Krāģe Linda

linda@ktf.rtu.lv

ĶST 207

Neorganiskie materiāli

Mežinskis Gundars

gundarsm@ktf.rtu.lv

ĶST 547

Neorganisko materiālu konservācija / restaurācija

Krāģe Linda

linda@ktf.rtu.lv

ĶST 601

Neorganisko materiālu pētīšanas metodes

Mežinskis Gundars

gundarsm@ktf.rtu.lv

ĶST 611

Neorganisko un kompozīto materiālu sintēzes metode

Mežinskis Gundars

gundarsm@ktf.rtu.lv

ĶNF 604

Objektu analītiskā ķīmija

Drille Modris

modris@ktf.rtu.lv

MFA 630

Optiskā ieraksta fizika

Ozols Andris  

aozols@latnet.lv  

ĶOĶ 623

Organiskā ķīmija

 

 

ĶOĶ 221

Organiskā ķīmija (pamatkurss)

 

 

ĶOĶ 222

Organiskā ķīmija (speckurss)

 

 

ĶOĶ 429

Organiskā ķīmija biomateriālu tehnoloģijā  

Meirovics Imants

-

ĶOS 549

Organiskās sintēzes izmeklētas nodaļas

Jure Māra

mara@ktf.rtu.lv

ĶOS 302

Organiskās sintēzes metodes

Jure Māra

mara@ktf.rtu.lv

ĶOS 481

Organiskās sintēzes metodes

Jure Māra

mara@ktf.rtu.lv

ĶNF 605

Organiskie analītiskie reaģenti

Drille Modris

modris@ktf.rtu.lv

ĶPI 333

Organisko materiālu konservācija

Mārcis Dzenis

marcis@ktf.rtu.lv

ĶPĶ 551

Organisko materiālu materiālmācības un konsrvācijas/restaurācijas speckurss

Mārcis Dzenis

marcis@ktf.rtu.lv

ĶPĶ 552

Organisko materiālu praktiskā konservācija/restaurācija

Mārcis Dzenis

marcis@ktf.rtu.lv

ĶOS 550

Organisko savienojumu attīrīšana un analīze

Bizdēna Ērika

erbi@ktf.rtu.lv

ĶOĶ 621

Organisko savienojumu fizikālās pētīšanas

Valters Raimonds

rvalters@latnet.lv

ĶOĶ 428

Organisko savienojumu fizikālās pētīšanas metodes

Valters Raimonds

rvalters@latnet.lv

ĶOĶ 601

Organisko savienojumu fizikālās pētīšanas metodes

Valters Raimonds

rvalters@latnet.lv

ĶOS 542

Organisko savienojumu struktūras, bioloģiskās aktivitātes kopsakarības

Veinbergs Grigorijs

veinberg@osi.lv 

ĶPI 428

Papīrs-materiālmācība

Mārcis Dzenis

marcis@ktf.rtu.lv

ĶOS 551

Pārejas metālu organiskā ķīmija

Sūna Edgars

edgars@osi.lv 

ĶVĶ 351

Pārtikas ķīmija un pārtikas atbilstība

Kreicberga Jana

 

ĶVT 605

Pedagoģiskā prakse specialitātē

Bērziņa-Cimdiņa Līga

rudolfs@ktf.rtu.lv

ĶPI 696

Pedagoģiskā prakse specialitātē

Mārcis Dzenis

marcis@ktf.rtu.lv

ĶST 613

Pedagoģiskā prakse specialitātē

Mežinskis Gundars

gundarsm@ktf.rtu.lv

ĶVĶ 605

Pedagoģiskā prakse specialitātē

Kampars Valdis

kampars@ktf.rtu.lv

MFB 605

Pedagoģiskā prakse specialitātē

Māris Knite   

knite@latnet.lv  

ĶPI 504

Perspektīvie polimēru materiāli

Jānis Kajaks

kajaks@ktf.rtu.lv

ĶPĶ 541

Pētnieciskā darba organizācija

Mārtiņš Kalniņš

martinsk@parks.lv 

ĶPI 435

Pigmenti un krāsas

Mārcis Dzenis

marcis@ktf.rtu.lv

ĶST 440

Plazmas ķīmijas tehnoloģija

Grabis Jānis

-

ĶPI 510

Polimērkompozītu tehnoloģija

Remo Merijs Meri

remeri@e-apollo.lv 

ĶPI 432

Polimēru adhezīvi

Mārtiņš Kalniņš

martinsk@parks.lv 

ĶPI 421

Polimēru fizika un ķīmija

Mārtiņš Kalniņš

martinsk@parks.lv 

ĶPĶ 238

Polimēru fizika un ķīmija

Mārtiņš Kalniņš

martinsk@parks.lv

ĶPĶ 548

Polimēru fizika un ķīmija

Mārtiņš Kalniņš

martinsk@parks.lv 

ĶPI 692

Polimēru fizikas izmeklētās nodaļas

Mārtiņš Kalniņš

martinsk@parks.lv 

ĶPI 694

Polimēru kompozītu materiāli

Mārtiņš Kalniņš

martinsk@parks.lv

ĶPI 508

Polimēru ķīmija un fizikālā ķīmija

Mārtiņš Kalniņš

martinsk@parks.lv 

ĶPI 691

Polimēru ķīmijas izmeklētās nodaļas

Mārtiņš Kalniņš

martinsk@parks.lv

ĶPI 690

Polimēru ķīmijas un fizikas problēmas

Mārtiņš Kalniņš

martinsk@parks.lv 

ĶPI 202

Polimēru materiāli

Jānis Kajaks

kajaks@ktf.rtu.lv 

ĶPI 419

Polimēru materiālu ķīmija un tehnoloģija

Mārtiņš Kalniņš

martinsk@parks.lv

ĶPI 423

Polimēru materiālu pārstrāde

Jānis Kajaks

kajaks@ktf.rtu.lv

ĶPI 693

Polimēru materiālu pētīšanas metodes

Mārtiņš Kalniņš

martinsk@parks.lv

ĶPI 501

Polimēru materiālu reciklizācija

Jānis Kajaks

kajaks@ktf.rtu.lv

ĶPI 422

Polimēru materiālu tehnoloģija

Velta Tupureina

veltupur@ktf.rtu.lv

ĶPI 503

Polimēru materiālu vecošana

Mārcis Dzenis

marcis@ktf.rtu.lv

ĶPI 424

Polimēru pārklājumi

Laimonis Mālers

laimis@ktf.rtu.lv

ĶPI 502

Polimēru pētīšanas metodes

Armanda Vīksne

arm@ktf.rtu.lv 

ĶPĶ 204

Praktiskā restaurācija (pamatkurss)

Mārcis Dzenis

marcis@ktf.rtu.lv

ĶST 570

Praktiskās fotografēšanas un fotofiksācijas pamati

Švinka Visvaldis

svinka@ktf.rtu.lv

ĶVT 504

Procesa stimulatori

Iljo Dreijers

ilo@ktf.rtu.lv

ĶVT 591

Procesi materiālu tehnoloģijā

Jurijs Ozoliņš

juris@krone.lv

ĶVT 663

Procesi un aparāti (izmeklētas nodaļas)

Iiljo Dreijers

ilo@ktf.rtu.lv

MFZ 663

Pusvadītāju fizika  

Medvids Artūrs

medvids@latnet.lv 

MFZ 666

Pusvadītāju materiāli un ierīces 

Medvids Artūrs

medvids@latnet.lv

MFZ 664

Pusvadītāju zonu struktūra un optoelektronika  

Medvids Artūrs

medvids@latnet.lv

ĶVT 419

Ražotnes projektēšana

Valdemārs Ščerbaks

valdemars@leif.lv 

ĶVĶ 307

Rūpnieciskā neorganiskā ķīmija

Valdis Kampars

kampars@ktf.rtu.lv

ĶVĶ 306

Rūpnieciskā organiskā ķīmija

Valdis Kampars

kampars@ktf.rtu.lv

ĶST 520

Rūpniecisko atkritumu reciklēšana

Švinka Ruta

svinka@ktf.rtu.lv

ĶST 605

Saistvielu ķīmija

Krāģe Linda

linda@ktf.rtu.lv

ĶST 555

Saistvielu ķīmija un tehnoloģija

Krāģe Linda

linda@ktf.rtu.lv

ĶOS 548

Signalizācijas ceļi šūnā

Kluša Vija

vijaklus@ktf.rtu.lv

ĶST 602

Silikātu fizikālā ķīmija

Šperberga Ingunda

sperberga@ktf.rtu.lv

ĶST 576

Silikātu ķīmija un fizikālā ķīmija

Juhņeviča Inna

innaju@ktf.rtu.lv

ĶST 551

Silikātu materiālu ķīmija un tehnoloģija

Mežinskis Gundars

gundarsm@ktf.rtu.lv

ĶST 474

Silikātu materiālu ķīmiskās analīzes speckurss

Švinka Ruta

svinka@ktf.rtu.lv

ĶST 521

Silikātu un augsttemp. mater. un to ilgmūžības problēmas

Švinka Visvaldis

svinka@ktf.rtu.lv

ĶST 208

Silikātu un polimēru materiāli būvniecībai

Mežinskis Gundars

gundarsm@ktf.rtu.lv

ĶVT 455

Siltuma apmaiņas procesi un iekārtas

Jurijs Ozoliņš

juris@krone.lv

ĶVĶ 527

Sintētiskā organiskā ķīmija

Kampars Valdis

kampars@ktf.rtu.lv

ĶST 553

Smalkeramikas ķīmija un tehnoloģija

Sedmale Gaida

gsedmale@ktf.rtu.lv

ĶST 455

Sola-gela tehnoloģija

Mežinskis Gundars

gundarsm@ktf.rtu.lv

ĶST 477

Solu - gēlu tehnoloģija

Mežinskis Gundars

gundarsm@ktf.rtu.lv

ĶST 457

Speciālie cementi

Krāģe Linda

linda@ktf.rtu.lv

ĶST 479

Speciālie cementi

Krāģe Linda

linda@ktf.rtu.lv

ĶVT 503

Statistiskā procesu kontrole

Jurijs Ozoliņš

juris@krone.lv

ĶOĶ416

Stereoķīmija

 

 

ĶOĶ 637

Stereoselektivā sintēze

 

 

ĶOĶ 617

Stereoselektīvā sintēze

 

 

ĶST 554

Stikla ķīmija un tehnoloģija

Mežinskis Gundars

gundarsm@ktf.rtu.lv

ĶST 519

Stikla un keramiskie pārklājumi

Sedmale Gaida

gsedmale@ktf.rtu.lv

ĶST 571

Stikls, keramika, porcelāns-materiālmācība

Švinka Ruta

svinka@ktf.rtu.lv

ĶST 452

Stiklu un stiklkristālisko materiālu ķīmija un tehnoloģija

Mežinskis Gundars

gundarsm@ktf.rtu.lv

ĶST 604

Stiklveidīgu materiālu ķīmija

Mežinskis Gundars

gundarsm@ktf.rtu.lv

ĶPI 323

Stilu mācība

Mārcis Dzenis

marcis@ktf.rtu.lv

ĶPI 307

Šķiedrmateriāli

Skaidrīte Reihmane

reihmane@hotmail.com 

ĶPI 426

Šķiedrmateriāli

Skaidrīte Reihmane

reihmane@hotmail.com

ĶPI 433

Šķiedrmateriālu apdare

Skaidrīte Reihmane

reihmane@hotmail.com 

ĶPI 511

Šķiedrmateriālu ķīmija un tehnoloģija

Skaidrīte Reihmane

reihmane@hotmail.com

MFZ 104

Tehnoloģiju fizikālie pamati  

Medvids Artūrs

medvids@latnet.lv

ĶVT 350

Tehnoloģiskās projektēšanas pamati

Valdemārs Ščerbaks

valdemars@leif.lv 

ĶVT 501

Tehnoloģisko shēmu analīze

Valdemārs Ščerbaks

valdemars@leif.lv 

ĶPI 429

Tekstīlijas – materiālmācība

Skaidrīte Reihmane

reihmane@hotmail.com

ĶPI 429

Tekstilijas-materiālmācība

Skaidrīte Reihmane

reihmane@hotmail.com

ĶPI 431

Tekstiliju konservācija

Skaidrīte Reihmane

reihmane@hotmail.com 

ĶPI 431

Tekstiliju konservācija

Skaidrīte Reihmane

reihmane@hotmail.com

ĶPI 431

Tekstīliju konservācija

Skaidrīte Reihmane

reihmane@hotmail.com 

ĶPĶ 412

Tekstilķīmija

Skaidrīte Reihmane

reihmane@hotmail.com 

ĶPĶ 317

Tekstilķīmija A

Skaidrīte Reihmane

reihmane@hotmail.com

ĶPĶ 527

Tekstilmācības izmeklētas nodaļas

Skaidrīte Reihmane

reihmane@hotmail.com 

ĶPĶ 379

Tekstilmateriālu apdare

Skaidrīte Reihmane

reihmane@hotmail.com 

ĶPĶ 220

Tekstilmateriālu krāsošana un apdare

Skaidrīte Reihmane

reihmane@hotmail.com 

ĶNF 601

Teorētiskā analītiskā ķīmija

Modris Drille

modris@ktf.rtu.lv

ĶST 603

Tradicionālās un jaunās keramikas ķīmija

Sedmale Gaida

gsedmale@ktf.rtu.lv

ĶNF 532

Ūdens ķīmija un mikrobioloģija

Daina Kalniņa

dkkalnin@latnet.lv

ĶNF 389

Ūdens ķīmijas un mikrobioloģijas pamati

Modris Drille

modris@ktf.rtu.lv

ĶVĶ 532

Ūdens piesārņojuma ķīmija

Valdis Kampars

kampars@ktf.rtu.lv

ĶVT 510

Ūdens sagatavošana

Bērziņa-Cimdiņa Līga

rudolfs@ktf.rtu.lv

ĶNF 433

Vides aizsardzības problēmas I

Daina Kalniņa

dkkalnin@latnet.lv

ĶVT 402

Vides aizsardzības tehnoloģija

Juris Mālers

ekosaule@ktf.rtu.lv

ĶNF 288

Vides inženierzinību pamati

Ineta Rozenštrauha

-

ĶVT 511

Vides kvalitātes vadība

Valdemārs Ščerbaks

ilo@ktf.rtu.lv

ĶNF 503

Vides ķīmija un tehnoloģija

Ineta Rozenštrauha

-

ĶVĶ 350

Vides ķīmija un vides atbilstība

Kokars Valdis

vkokars@ktf.rtu.lv

ĶNF 481

Vides mācība

Ineta Rozenštrauha

-

ĶST 578

Vides pārvaldības sistēmas materiālu ražošanā

Mežinskis Gundars

gundarsm@ktf.rtu.lv

ĶVT 405

Vides piesārņojuma novērtējums

Juris Mālers

ekosaule@ktf.rtu.lv 

ĶNF 482

Vides problēmas

Ineta Rozenštrauha

-

ĶVT 665

Vides tehnoloģijas izmeklētas nodaļas

Juris Mālers

ekosaule@ktf.rtu.lv 

MFB 626

Viedo materiālu un sensoru fizika

Māris Knite   

knite@latnet.lv  

ĶVĶ 201

Vielas uzbūve

Valdis Kampars

kampars@ktf.rtu.lv

ĶPI 680

Virsmas parādības kompozītu veidošanās procesos

Mārtiņš Kalniņš

martinsk@parks.lv 

ĶPI 302

Virsmas un robežprocesi

Mārtiņš Kalniņš

martinsk@parks.lv 

ĶVĶ104

Vispārīgā ķīmija

Valdis Kampars

kampars@ktf.rtu.lv

ĶVĶ109

Vispārīgā ķīmija

Valdis Kampars

kampars@ktf.rtu.lv

ĶVĶ112

Vispārīgā ķīmija (padziļināts kurss)

Valdis Kampars

kampars@ktf.rtu.lv

ĶVĶ113

Vispārīgā ķīmija (padziļināts kurss)

Kokars Valdis

vkokars@ktf.rtu.lv

ĶOS 483

Zāļu gatavās formas

Bārene Ilze

-

ĶVĶ 202

Ziežvielas un degvielas

Valdis Kampars

kampars@ktf.rtu.lv

ĶPI 505

Zinātniski- pētnieciskais darbs konservācijā

Mārcis Dzenis

marcis@ktf.rtu.lv

ĶST 612

Zinātniskie semināri

Mežinskis Gundars

gundarsm@ktf.rtu.lv

ĶPI 515

Zinātniskie semināri

Mārcis Dzenis

marcis@ktf.rtu.lv

ĶPI 695

Zinātniskie semināri

Mārcis Dzenis

marcis@ktf.rtu.lv

ĶNF 607

Zinātniskie semināri

Drille Modris

modris@ktf.rtu.lv

 

 

 

Tekstilmateriālu tehnoloģiju un dizaina institūta

mācību priekšmeti

 

Šifrs

Mācību priekšmets

Pasniedzējs

E-pasts

MVR253

Ādas apģērbu un priekšmetu kompozīcija

A.Krieviņa  

-

MVR250

Ādas apģērbu un priekšmetu konstruēšana  

I.Beikule  

-

MŠM339

Ādas apģērbu un priekšmetu projektēšana  

I.Beikule  

-

MŠM339

Ādas apģērbu un priekšmetu projektēšana  

I.Beikule  

-

MTR200

Ādas apstrādes tehnoloģija un iekārtas

I.Beikule

-

MVR121

Ādas fizika  

B.Puriņa  

-

MVR249

Ādas izstrādājumu struktūra un analīze  

I.Beikule  

-

MVR251

Ādas izstrādājumu tehnoloģijas pamati un iekārtas  

I.Beikule  

-

MŠM338

Ādas izstrādājumu un tekstīliju apgleznošanas tehnoloģija  

I.Beikule  

-

MTR350

Adījumu projektēšanas un tehnoloģijas pamati

Ansons Jānis

-

MTR307

Adīšanas tehnoloģija  

Sedliņš Ivar

-

MVR220

Adīšanas tehnoloģija un iekārtas  

Sedliņš Ivar

-

MTR403

Adīšanas tehnoloģijas projektēšana

Sedliņš Ivar

-

MŠM209

Amatniecības un dizaina stratēģija  

S.Kukle  

-

MVR495

Apģērbu automatizētā projektēšana  

Viļumsone Ausma

-

MVR495

Apģērbu automatizētā projektēšana  

Viļumsone Ausma

-

MVR494

Apģērbu individuālo pasūtījumu dizains  

Viļumsone Ausma  

-

MVR493

Apģērbu individuālo pasūtījumu tehnoloģija  

Viļumsone Ineta  

-

MVR255

Apģērbu kompozīcija  

A.Krieviņa  

-

MVR243

Apģērbu konstruēšana  

Viļumsone Ausma  

-

MTR351

Apģērbu konstruēšanas un tehnoloģijas pamati

Viļumsone Ausma  

-

MVR487

Apģērbu kvalitātes vadība  

Krieviņš Ivars  

-

MVR487

Apģērbu kvalitātes vadība  

Krieviņš Ivars  

-

MVR492

Apģērbu materiālu resurszinības

Krieviņš Ivars  

-

MVR240

Apģērbu moduļu(mezglu) tehnoloģija 

Viļumsone Ineta  

-

MVR386

Apģērbu patēriņīpašību atjaunošana  

Viļumsone Ineta

-

MVR413

Apģērbu progresīvās tehnoloģijas  

Krieviņš Ivars  

-

MVR320

Apģērbu rūpnieciskās kolekcijas  

Viļumsone Ausma  

-

  MVR605

Apģērbu sortimenta un kvalitātes pētniecība  

Krieviņš Ivars  

-

MTR308

Apģērbu tehnoloģija  

Viļumsone Ineta  

-

MTR201

Apģērbu tehnoloģija un iekārtas  

A.Kalnāja  

-

MVR536

Apģērbu tehnoloģijas pētniecība  

Krieviņš Ivars  

-

MVR275

Audmu kompozīcija  

A.Krieviņa  

-

MŠM417

Audumu projektēšana  

Kanceviča Viktorija 

-

MŠM364

Audumu projektēšanas un tehnoloģijas pamati

Kanceviča Viktorija

-

MŠM325

Audumu tehnoloģija

Ozoliņa Nadežda  

-

MŠM143

Austo izstrādājumu projektēšana

Kanceviča Viktorija

-

MŠM416

Aušanas iekārtas  

Vinovskis Henrihs 

-

MŠM262

Aušanas tehnoloģija un iekārtas

Vinovskis Henrihs  

-

MŠM461

Aušanas tehnoloģijas projektēšana  

Ozoliņa Nadežda  

-

MTR340

Drēbniecības pamati  

Viļumsone Ineta  

-

MŠM328

Dzijas iegūšana  

B.Puriņa  

-

MVR110

Etnogrāfija  

G.Zommere  

-

MTR408

Galvenie un atvasinātie pinumi  

Sedliņš Ivar

-

MŠM345

Klienta aprūpe  

S.Kukle  

-

MŠM220

Koka izstrādājumu tehnoloģija  

H.Budreiko  

-

MŠM212

Koksnes mācība  

H.Budreiko  

-

MVR488

Mākslinieciski tehniskā jaunrade  

 

-

MTR304

Modes tirgzinību un prečzinību pamati

Krieviņš Ivars

-

MTR304

Modes tirgzinību un prečzinību pamati

Krieviņš Ivars

-

MŠM219

Modes zinību pamati  

I.Beikule  

-

  MVR621

Nozares tehnoloģiskie darba procesi, mašīnas un iekārtas  

Vinovskis Henrihs  

-

MŠM288

Nozares tekstilmašīnzinības  

 

-

MŠM170

Ornaments  

G.Zommere  

-

MVR248

Prečzinība  

B.Puriņa  

-

MŠM330

Produktu un procesu projektēšana specializēto CAD un CAM vidē  

S.Kukle  

-

MTR324

Rakstainie pinumi  

Sedliņš Ivar

-

MVR241

Rūpnieciskā piegriešana  

Viļumsone Ineta  

-

MŠM452

Rūpnieciskās aušanas iekārtas

Vinovskis Henrihs  

-

 MŠM621

Škiedru materiālu mehāniskā tehnoloģija  

Ozoliņa Nadežda  

-

MTR311

Šujmašīnu zinības  

Briedis Uģis

-

MTR348

Šūšanas darbu racionolizācija  

Viļumsone Ineta  

-

MVR437

Šūšanas iekārtu projektēšana  

Briedis Uģis 

-

MVR524

Šūšanas iekārtu tehnoloģiskie procesi

Briedis Uģis 

-

MVR238

Šūšanas procesu vadības modelēšana  

Krieviņš Ivars  

-

MVR209

Šūšanas uzņ. tehnoloģiskās iekārtas  

Briedis Uģis 

-

MVR239

Šuvekļa apstrādes elementi  

Viļumsone Ineta  

-

MŠM258

Tekstila materiālmācība

Baltiņa Ilze  

-

MŠM258

Tekstila materiālmācība  

Baltiņa Ilze  

-

MŠM321

Tekstila un ādu materiālzinību pamati 

Baltiņa Ilze 

-

MŠM321

Tekstila un ādu materiālzinību pamati 

Baltiņa Ilze 

-

MŠM168

Tekstilfizika  

B.Puriņa  

-

MTR310

Tekstilmašīnas un iekārtas  

Vinovskis Henrihs  

-

MVR329

Tekstilmašīnu drošums 

Vinovskis Henrihs 

-

MTR352

Tekstilmašīnzinību pamati  

Vinovskis Henrihs 

-

MŠM327

Tekstilmateriālu un produktu kvalitātes nodrošināšana  

Krieviņš Ivars

-

MVR401

Tekstiluzņēmumu projektēšana  

Brakšs Indulis  

-

MVR527

Tērpu kolekciju projektēšana  

Viļumsone Ausma  

-

MVR526

Tērpu kompozīcijas teorija  

Viļumsone Ausma  

-

MTR301

Tērpu vizuālās mākslas pamati 

Viļumsone Ausma

-

MTR301

Tērpu vizuālās mākslas pamati  

Viļumsone Ausma  

-

MTR302

Tērpzinību antropoloģiskie pamati  

Krieviņš Ivars  

-

MTR302

Tērpzinību antropoloģiskie pamati

Krieviņš Ivars  

-

MVR521

Zinātniski pētniecisko darbu metodoloģija  

Ozoliņa Nadežda

-

 MŠM616

Zinātnisko darbu metodoloģija  

 Kulke Silvija

-

 

Atpakaļ