Akreditācijas ziņojumi  un mācību gadu atskaites

 

Ikgadējie pašnovērtējuma ziņojumi

Gada atskaite – studiju darba dati

 

 

 

 

Doktorantūras studiju programmas “Ķīmijas tehnoloģija” akreditācijas pašnovērtējums:

http://www.aiknc.lv/lv/prog_view.php?id=5078 (Latviešu val.)

http://www.aiknc.lv/en/prog_view.php?id=5078 (English)

 

 

Sākumlapa