Studiju programma apģērbu un tekstila tehnoloģija

Programma akreditēta:

Akreditācijas komisijas 2008. gada 4. jūnija sēdes lēmums Nr. 3199 (bakalauriem) programma akreditēta līdz 2014. gada 31. decembrim,

lēmums Nr. 3200 (maģistriem) programma akreditēta līdz 2010. gada 31. decembrim

 

Studējot apģērbu konstruēšanu un tehnoloģiju, tiek apgūti tērpu vizuālas mākslas pamati, modes tirgzinības un prečzinības, apģērbu konstruēšana un datorprojektēšana, apģērbu tehnoloģija, datormācība, ekonomika, tekstila materiālmācība, šūšanas fabriku un modes darbnīcu projektēšana un citi studiju priekšmeti. Mācoties tekstila tehnoloģijas, apgūtas tiek vērpšana, aušana, adīšana, šo izstrādājumu projektēšanas un ražošanas daudzveidīgi aspekti.

     

specializācijas

·        apģērbu konstruēšanā

·        apģērbu tehnoloģijā

·        tekstila tehnoloģijā (vērpšana, aušana, adīšana)

·        apģērbu un tekstila patēriņzinībās

 

4 gadi pilna laika studijās

5 gadi nepilna laika studijās

Rīgā un Liepājā

            

  

Bakalaura programma:

https://info.rtu.lv/rtupub/prg?ukNoteikId=1284

Maģistrantūras programma:

https://info.rtu.lv/rtupub/prg?subCat=63&subCatAveids=1

 

Atpakaļ