Studiju programma materiālzinātne

Programma akreditēta: Akreditācijas komisijas 2008.g. 9. jūlija sēdes lēmums Nr. 3241 (bakalauriem),

2008.g. 9. jūlija sēdes lēmums Nr. 3242 (maģistriem),
2007. gada 30. maija sēdes lēmums Nr. 2058 (doktorantiem).

 

Kopsakarības starp materiālu uzbūvi un lietošanas raksturojumiem. Jaunu materiālu izveides iemaņas. Metālu, neorganisko materiālu (keramika, stikls), polimēru materiālu, koksnes materiālu, kompozītu, u.c. iegūšana, struktūru un īpašību rādītāji, to noteikšanas metodes, materiālu izmantošana, novecošana, mūža prognozēšana un reciklēšana, materiālu ražošanas un izmantošanas ekoloģiskās problēmas.  

 

Bakalaura programma:

https://info.rtu.lv/rtupub/prg?subCat=63&subCatAveids=1

Maģistrantūras programma:

https://info.rtu.lv/rtupub/prg?subCat=63&subCatAveids=1

Doktorantūras programmas:

https://info.rtu.lv/rtupub/prg?subCat=63&subCatAveids=1

Atpakaļ