Studiju programma ķīmijas tehnoloģija

Programma akreditēta: Akreditācijas komisijas 2007. gada 14. novembra sēdes lēmumi Nr. 3119, 3118 (bakalauriem un maģistriem),

2007. gada 14. novembra sēdes lēmumi Nr. 3117 (profesionālā augstākās izglītības programma)

2004. gada 26. maija sēdes lēmums Nr. 734 (doktorantiem).

Programma tiek uzlabota ar ESF projekta Nr. 2007/0081/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/ 3.2.3.2./0020/0007  
„
RTU studiju programmas „Ķīmijas tehnoloģija” pilnveide ievērojot Boloņas deklarācijas rekomendācijas” atbalstu.

 

Bioloģiski aktīvās vielas un to zāļu formas

Bioloģiski aktīvo savienojumu ķīmija un tehnoloģija, akcentējot medicīnas ķīmijas jautājumus. Jaunu ārstniecības vielu meklējumi ķīmiskās sintēzes ceļā, ārstniecības vielu substanču un to gatavo formu ražošana.

 

Biomateriālu ķīmija un tehnoloģija

Cilvēka audu un biomateriālu uzbūves pamati; biomateriālu iegūšanas tehnoloģijas; to sastāva – struktūras un īpašību kopsakarības; endoprotēžu datormodelēšana.

 

Polimēru materiālu un kompozītu tehnoloģija

Polimērkompozīti, sintētiskie polimēri kā saistvielas, stiegrojums un adhezīvi. Polimērmateriālu reciklēšana.

 

Silikātu un augsttemperatūras materiālu ķīmija un tehnoloģija

Būvkeramika, keramiskie apdares materiāli, smalkkeramika, keramiskie sorbenti, glazūras, stikls, stikla šķiedra, cements, ģipsis un ģipša izstrādājumi, šo materiālu tradicionālās un jaunās tehnoloģijas.

 

Vides inženierzinības

Jaunu, videi draudzīgu ķīmijas tehnoloģijas procesu izstrāde un realizācija; grunts un gruntsūdeņu kvalitāte un attīrīšana.

 

Vispārīgā ķīmijas tehnoloģija

Tehnoloģisko procesu izstrāde un realizācija; procesu modelēšana, ražotņu projektēšana.

 

Bakalaura programma:

https://info.rtu.lv/rtupub/prg?subCat=63&subCatAveids=1

Maģistrantūras programma:

https://info.rtu.lv/rtupub/prg?subCat=63&subCatAveids=1

Doktorantūras programmas:

https://info.rtu.lv/rtupub/prg?subCat=63&subCatAveids=1

 
 

Atpakaļ