Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes

 Zinātniskais PERSONĀLS

 
Uzvārds, Vārds Amats

Katedra

E-pasts

Arājs Andrejs

pētnieks

Stikla un keramikas ZPL

-

Augustovs Pēteris

pētnieks

Tehniskās fizikas institūts

-

Balodis Kārlis

pētnieks

Ķīmijas katedra

balodis@ktf.rtu.lv

Batenko Nelli

asistents

Ķīmijas katedra

-

Blūms Aivars

vadošais pētnieks

Ķīmijas katedra

-

Bērziņa-Cimdiņa Līga

vadošais pētnieks

Biomateriālu ZPL

liga@ktf.rtu.lv

Bērziņa Rita

vadošais pētnieks

Polimēru materiālu tehnoloģijas katedra

-

Bīdermanis Laimonis

vadošais pētnieks

Stikla un keramikas ZPL

-

Cimmers Andris

vadošais pētnieks

Stikla un keramikas ZPL

cimmers@ktf.rtu.lv

Dobelis Modris

vadošais pētnieks

Biomateriālu un biomehānikas profesoru grupa

dobelis@latnet.lv

Dzene Anda

asistents

Polimēru materiālu tehnoloģijas katedra

 

Ļašenko Inga

vadošais pētnieks

Biomateriālu un biomehānikas profesoru grupa

inga.lasenko@inbox.lv

Fiļipenkovs Viktors

pētnieks

Biomateriālu un biomehānikas profesoru grupa

V_Filipenkov@hotmail.com

Gudele Irēna

pētnieks

Ķīmijas katedra

-

Gulbis Juris

pētnieks

Ķīmijas katedra

gulbis@ktf.rtu.lv

Igaune Silvija

asistents

Stikla un keramikas ZPL

-

Juhņeviča Inna

asistents

Stikla un keramikas ZPL

innaju@e-apollo.lv

Kasjanovs Vladimirs

vadošais pētnieks

Ķīmijas katedra

kasyanov@latnet.lv

Kiričenko Nataļja

asistents

Ķīmijas katedra

-

Knēts Ivars

vadošais pētnieks

Biomateriālu un biomehānikas profesoru grupa

knets@acad.latnet.lv

Kokars Valdis

vadošais pētnieks

Ķīmijas katedra

vkokars@ktf.rtu.lv

Kreicberga Jana

vadošais pētnieks

Ķīmijas katedra

jana@ktf.rtu.lv

Krilova Valentīna

pētnieks

Biomateriālu ZPL

-

Laizāns Jānis

asistents

Biomateriālu un biomehānikas profesoru grupa

-

Lindiņa Laima

pētnieks

Ķīmijas katedra

-

Meija Inese

Vecākais laborants

Polimēru materiālu tehnoloģijas katedra

-

Mičko Aleksandrs

vadošais pētnieks

Tehniskās fizikas institūts

-

Mežinskis Gundars

vadošais pētnieks

Stikla un keramikas ZPL

gundarsm@ktf.rtu.lv

Onufrijevs Pāvels

pētnieks

Tehniskās fizikas institūts

-

Orlovs Raimonds

pētnieks

Tehniskās fizikas institūts

-

Ozols Kaspars

pētnieks

Tehniskās fizikas institūts

-

Rence Ligita

asistents

Polimēru materiālu tehnoloģijas katedra

-

Roze Modris

vadošais pētnieks

Ķīmijas katedra

mroze@ktf.rtu.lv

Rozenštrauha Ineta

pētnieks

Ķīmijas katedra

-

Rāviņa Īrisa

asistents

Bioloģiski aktīvo savienojumu ķīmijas tehnoloģijas katedra

-

Saharovs Dmitrijs

pētnieks

Tehniskās fizikas institūts

-

Sedmale Gaida

vadošais pētnieks

Stikla un keramikas ZPL

gsedmale@ktf.rtu.lv

Seržane Rasma

asistents

Bioloģiski aktīvo savienojumu ķīmijas tehnoloģijas katedra

-

Seņkova Ilze

asistents

Stikla un keramikas ZPL

-

Strakova Inta

vadošais pētnieks

Bioloģiski aktīvo savienojumu ķīmijas tehnoloģijas katedra

-

Strēle Maija

asistents

Bioloģiski aktīvo savienojumu ķīmijas tehnoloģijas katedra

-

Stunda Agnese

asistents

Biomateriālu ZPL

-

Sētiņa Janīna

vadošais pētnieks

Stikla un keramikas ZPL

janina@ktf.rtu.lv

Šakale Gita

pētnieks

Tehniskās fizikas institūts

-

Šalma Kristīne

asistents

Biomateriālu ZPL

-

Šperberga Ingunda

vadošais pētnieks

Stikla un keramikas ZPL

sperberga@ktf.rtu.lv

Švinka Ruta

vadošais pētnieks

Stikla un keramikas ZPL

svinka@ktf.rtu.lv

Švinka Visvaldis

vadošais pētnieks

Stikla un keramikas ZPL

svinka@ktf.rtu.lv

Tetere Zenta

pētnieks

Bioloģiski aktīvo savienojumu ķīmijas tehnoloģijas katedra

-

Timma Inta

asistents

Stikla un keramikas ZPL

dekanats@ktf.rtu.lv

Timma Laimonis

asistents

Stikla un keramikas ZPL

-

Tupureina Velta

vadošais pētnieks

Polimēru materiālu tehnoloģijas katedra

veltupur@ktf.rtu.lv

Utināns Māris

vadošais pētnieks

Ķīmijas katedra

utinans@ktf.rtu.lv

Vancoviča Ināra

asistents

Polimēru materiālu tehnoloģijas katedra

inava@ktf.rtu.lv

Vempere Daina

asitents

Biomateriālu ZPL

-

Vizbule Ināra

asistents

Bioloģiski aktīvo savienojumu ķīmijas tehnoloģijas katedra

-

Vīksne Armanda

vadošais pētnieks

Polimēru materiālu tehnoloģijas katedra

arm@ktf.rtu.lv

Vītiņa Inta

vadošais pētnieks

Stikla un keramikas ZPL

-

Vītiņš Visvaldis

vadošais pētnieks

Biomateriālu un biomehānikas profesoru grupa

-

Zavickis Juris

pētnieks

Tehniskās fizikas institūts

-

Zicāne Daina

vadošais pētnieks

Bioloģiski aktīvo savienojumu ķīmijas tehnoloģijas katedra

daina_zi@ktf.rtu.lv

       

 

Atpakaļ