Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes

 AKADĒMISKAIS PERSONĀLS

 

Uzvārds, Vārds Amats

Katedra

E-pasts

Baltiņa Ilze

asoc. profesors

Apģērbu un tekstila tehnoloģiju katedra

ilze.baltina@rtu.lv

Beikule Inga

lektors

Tekstilmateriālu tehnoloģiju un dizaina profesora grupa.

fecit@inbox.lv

Bērziņa Baiba

profesors

Kondensētās vielas inženierfizikas profesora grupa

baiber@latnet.lv 

Bērziņa-Cimdiņa Līga

profesors

Biomateriālu un biomehānikas profesora grupa

rudolfs@ktf.rtu.lv 

Bizdēna Ērika

profesors

Bioloģiski aktīvo savienojumu ķīmijas tehnoloģijas katedra

erbi@ktf.rtu.lv 

Blūma Anželika

asistents

Starojuma inženierfizikas profesora grupa

 -

Blūms Juris

asoc.prof

Starojuma inženierfizikas profesora grupa

blum@latnet.lv 

Briedis Uģis

lektors

Apģērbu un tekstila tehnoloģiju katedra

 -

Budreiko Heinrihs

docents (prakt.)

Tekstilmateriālu tehnoloģiju un dizaina profesora grupa.

-

Čornaja Svetlana

profesors

Ķīmijas katedra

-

Deksne Skaidra

docents (prakt.)

Tekstilmateriālu tehnoloģiju un dizaina profesora grupa.

 -

Dreijers Iļjo

docents

Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas katedra

ilo@ktf.rtu.lv 

Drille Modris

asoc. profesors

Ķīmijas katedra

-

Dzenis Mārcis

asoc.profesors

Polimēru materiālu tehnoloģijas katedra

marcis@ktf.rtu.lv 

Emsiņš Juris

docents (prakt.)

Tekstilmateriālu tehnoloģiju un dizaina profesora grupa.

 -

Endziņš Arvīds

lektors

Tekstilmateriālu tehnoloģiju un dizaina profesora grupa.

 -

Jansone Maija

docents

Starojuma inženierfizikas profesora grupa

maija@ktf.rtu.lv 

Jirgensons Aigars

lektors

Bioloģiski aktīvo savienojumu ķīmijas tehnoloģijas katedra

aigars@osi.lv 

Jure Māra

profesors

Bioloģiski aktīvo savienojumu ķīmijas tehnoloģijas katedra

mara@ktf.rtu.lv 

Kajaks Jānis

asoc. profesors

Polimēru materiālu tehnoloģijas katedra

kajaks@ktf.rtu.lv 

Kalniņa Daina

docents

Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas katedra

dkkalnin@latnet.lv

Kalniņš Mārtiņš

profesors

Polimēru materiālu tehnoloģijas katedra

martisk@parks.lv 

Kalniņš Raitis

docents

Starojuma inženierfizikas profesora grupa

nima@bf.rtu.lv 

Kampars Valdis

profesors

Ķīmijas katedra

kampars@ktf.rtu.lv 

Kāpostiņš Pēteris

docents

Tekstilmateriālu tehnoloģiju un dizaina profesora grupa.

peteris@latnet.lv 

Klemenoks Igors

asoc. profesors

Cietvielu fizikas profesoru grupa

klemenok@latnet.lv 

Klincāre Ilze

asoc.profesors

Starojuma inženierfizikas profesora grupa

klincare@latnet.lv 

Knēts Ivars

profesors

Biomateriālu un biomehānikas profesora grupa

knets@acad.latnet.lv 

Knite Māris

profesors

Cietvielu fizikas profesoru grupa

knite@latnet.lv 

Kokars Valdis

profesors

Ķīmijas katedra

vkokars@ktf.rtu.lv 

Krāģe Linda

asoc. profesors

Silikātu materiālu tehnoloģijas profesora grupa

linda@ktf.rtu.lv 

Kreicberga Jana

asoc. profesors

Ķīmijas katedra

jana@ktf.rtu.lv 

Krieviņa Agrita

asistents

Tekstilmateriālu tehnoloģiju un dizaina profesora grupa.

agritak@one.lv 

Krieviņš Ivars

asoc. profesors

Apģērbu un tekstila tehnoloģiju katedra

ivars.krievins@rtu.lv

Krivičs Anatolijs

lektors

Kondensētās vielas inženierfizikas profesora grupa

-

Kukle Silvija

profesors

Tekstilmateriālu tehnoloģiju un dizaina profesora grupa

skukle@latnet.lv 

Ķiploka Aleksandra

lektors

Cietvielu fizikas profesoru grupa

-

Liepiņš Edvards

profesors

Ķīmijas katedra

 -

Mālers Juris

docents

Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas katedra

juris_malers@ktf.rtu.lv 

Mālers Laimonis

asoc. profesors

Polimēru materiālu tehnoloģijas katedra

laimis@ktf.rtu.lv 

Medvids Artūrs

profesors

Kondensētās vielas inženierfizikas profesora grupa

medvids@latnet.lv 

Merijs Meri Remo

asoc. profesors

Polimēru materiālu tehnoloģijas katedra

remeri@e-apollo.lv 

Mežinskis Gundars

profesors

Silikātu materiālu tehnoloģijas profesora grupa

gundarsm@ktf.rtu.lv 

Mičko Aleksandrs

asistents

Kondensētās vielas inženierfizikas profesora grupa

 -

Millers Jānis

asoc. profesors

Ķīmijas katedra

 -

Mitrevica Astrīda 

lektors

Tekstilmateriālu tehnoloģiju un dizaina profesora grupa

astrida.mitrevica@izmpic.gov.lv 

Novikovs Vladislavs

docents

Cietvielu fizikas profesoru grupa

-

Ozoliņa Nadežda

docents

Apģērbu un tekstila tehnoloģiju katedra

-

Ozoliņš Jurijs

profesors

Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas katedra

ozolins@ktf.rtu.lv 

Ozols Andris

profesors

Starojuma inženierfizikas profesora grupa

aozols@latnet.lv 

Plotniece Māra

docents

Ķīmijas katedra

mara_plotniece@ktf.rtu.lv

Puriņa Brigita

docents

Tekstilmateriālu tehnoloģiju un dizaina profesora grupa

-

Reihmane Skaidrīte

profesors

Polimēru materiālu tehnoloģijas katedra

reihmane@hotmail.com 

Rozenštrauha Ineta

asoc. profesors

Ķīmijas katedra

ineta@ktf.rtu.lv

Ruža Jānis

docents

Kondensētās vielas inženiergrafikas profesora grupa

ru@latnet.lv

Sedmale Gaida

profesors

Silikātu materiālu tehnoloģijas profesora grupa

gsedmale@ktf.rtu.lv

Spārīte Ilze

lektors

Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas katedra

ilze@ktf.rtu.lv 

Sūna Edgars

docents

Bioloģiski aktīvo savienojumu ķīmijas tehnoloģijas katedra

edgars@osi.lv 

Strakovs Andris

profesors

Bioloģiski aktīvo savienojumu ķīmijas tehnoloģijas katedra

strakovs@latnet.lv

Ščerbaks Valdemārs

docents

Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas katedra

 -

Šperberga Ingunda

asoc. profesors

Silikātu materiālu tehnoloģijas profesora grupa

 -

Švinka Ruta

docents

Silikātu materiālu tehnoloģijas profesora grupa

svinka@ktf.rtu.lv

Švinka Visvaldis

asoc. profesors

Silikātu materiālu tehnoloģijas profesora grupa

svinka@ktf.rtu.lv

Turks Māris

asoc. profesors

Bioloģiski aktīvo savienojumu ķīmijas tehnoloģijas katedra

 

Ulme Andra

docents (prakt.)

Tekstilmateriālu tehnoloģiju un dizaina profesora grupa

 andraulme@inbox.lv

Utināns Māris

asoc. profesors

Ķīmijas katedra

utinans@ktf.rtu.lv

Vaivads Jānis

docents

Ķīmijas katedra

-

Valters Raimonds

profesors

Ķīmijas katedra

rvalters@latnet.lv

Vanaga Eleonora

docents

Tekstilmateriālu tehnoloģiju un dizaina profesora grupa

-

Vīcupe Gunta

lektors

Tekstilmateriālu tehnoloģiju un dizaina profesora grupa

-

Vinovskis Genrihs

asoc. profesors

Apģērbu un tekstila tehnoloģiju katedra

 vinovskij@sta.edu.lv

Viļumsone Ausma

profesors

Apģērbu un tekstila tehnoloģiju katedra

ausma.vilumsone@rtu.lv

Vītiņš Visvaldis

docents

Starojuma inženierfizikas profesora grupa

-

Zommere Gunta

asistents

Tekstilmateriālu tehnoloģiju un dizaina profesora grupa

guntazom@inbox.lv

RTU emeritētie profesori

Avotiņš Fricis

-

 

-

Sedmalis Uldis

-

 

gsedmale@ktf.rtu.lv

Okss Boriss

-

 

esta@teliamtc.lv

 

Atpakaļ