Āzenes iela 14/24, Rīga LV-1048, Latvija, Tālr.: 7089249, Faks: 7615765, E-pasts: dekanats@ktf.rtu.lv

 

RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte ir nacionālais ķīmijas, materiālzinību un ķīmijas tehnoloģijas centrs. Fakultātes mācību spēki nodrošina bāzes izglītību ķīmijā, materiālzinātnē un fizikā visiem RTU studentiem. Šeit strādā augsti kvalificēti pasniedzēji. Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte piedāvā akadēmiskās un profesionālās studijās bakalauru, maģistru, inženieru un doktorantu programmās. 

Zinātnisko pētījumu apjoma un finansējuma ziņā fakultāte ir līderis RTU. Studenti, kuru kopējais skaits fakultātē pārsniedz 500, aktīvi iesaistās zinātniskajā darbā.

        

Piezīmes, komentārus adresēt: Ilzei Spārītei

ilze@ktf.rtu.lv

2005 © RTU

Izmaiņas veiktas: 27.10.2008.