Šī lapa izveidota ESF projekta „Ķipari – Ķīmijas izglītības UN profesionālās apmācības resursi internetā” ietvaros, kas tika realizēts no 2006.-2007.gadam.

Šeit apkopotas ķīmijas izglītības un profesionālās orientācijas resursu adreses un citi materiāli, kas adresēti, galvenokārt, skolēniem un ķīmijas skolotājiem, taču tie varētu saistīt arī citus interesentus - studentus, augstskolu pasniedzējus, zinātniekus, uzņēmējus u.c. Ceram, ka šī informācija veicinās skolēnu interesi par ķīmiju jau vidējās izglītības iestādēs, nodrošinās jauniešu patstāvīgas un inovatīvas izglītošanās iespējas, paaugstinās izglītības kvalitāti un attiecīga profila augstskolās studējošo skaitu.

Ļoti ceram uz Jūsu atbalstu un atsaucību šīs lapas pilnveidē - gaidīsim ieteikumus un materiālus uz e-pasta adresi Mara.Jure@rtu.lv.

 

ESF projekta „ĶIPARI - Ķīmijas Izglītības un Profesionālās Apmācības Resursi Internetā” ietvaros 2007.gada 8.-9.augustā Valmieras Valsts ģimnāzijā notika 8.-10.klašu skolēnu divu dienu JAUNO ĶĪMIĶU VASARAS SKOLA, kuras mērķis bija veicināt skolēnu interesi par ķīmijas priekšmetu, saistoši informēt par ķīmiju un tās nozīmi mūsu dzīvē, par darba iespējām nozarē. Lai gan sākotnēji bija iecerēts aptvert tikai Vidzemes reģionu, vasaras skolā piedalījās skolnieki no Rīgas, Liepājas, Valmieras, Preiļiem, Mālpils, Olaines, Puikules, Variņiem, Ģibuļu pagasta. Nometnes dalībnieki noklausījās lekcijas par luminescenci, feromoniem un augu eļļu izmantošanu, piedalījās ķīmijas viktorīnās, priecājās par eksperimentu demonstrējumiem, paši darbojās ķīmijas laboratorijā un apmeklēja A/S „Grindeks” un Latvijas Organiskās sintēzes institūtu. Daži mirkļi no nometnes skatāmi šeit ( Tamāras Visockas, Imanta Kreicberga, Māras Jures, Ineses Mieriņas, Ullas Vāravas un Madaras Pētersones foto )

Gaidām uzaicinājumu no skolas, kura vēlētos organizēt 2008.gada nometni!

 

Projekta sadarbības partneri:

·         A/S „Grindeks”

·         A/S „Olainfarm”

·         Latvijas Organiskās sintēzes institūts

·         Valmieras Valsts ģimnāzija.

 

ESF projekts Nr. 2006/0140/VPD/ESF/PIAA/05/APK/3.2.7.2./0013/0007 „Ķipari – Ķīmijas izglītības UN profesionālās apmācības resursi internetā” tika finansēts no ESF (75%) un Latvijas valsts budžeta (25%).