Rīgas Tehniskā Universitāte
RIGA TECHNICAL UNIVERSITY

MATERIĀLZINĀTNES UN LIETIŠĶĀS ĶĪMIJAS FAKULTĀTE
FACULTY OF MATERIAL SCIENCE AND APPLIED CHEMISTRY