kopaa.jpg 

Projekti

 

bullet

2010. gada 1. decembrī  parakstīta vienošanās par Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) projekta  „Makrolīdu tipa antibiotiku un pretparazītu līdzekļu izdalīšana no biosintēzes maisījumiem un pussintētisko analogu ieguve” (Vienošanās Nr.2010/0278/2DP/2.1.1.1.0/10/APIA/VIAA/045) ieviešanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds. Projekta īstenošana notiek Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātē (MLĶF) sadarbībā ar SIA PharmIdea, kas nodrošina projekta nacionālo līdzfinansējumu.

 

 

 

 

IEGUDIJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

 

EU%20logo%20PMS-NB-Neg

EIROPAS SAVIENĪBA

   

bullet

”Studējošo prakse ķīmijas ražošanas uzņēmumos 2006.gadā priekšmeta „Rūpnieciskā organiskā ķīmija” ietvaros„
VPD1/ESF/PIAA/05/APK/3.2.6.3/0120/0007   

 

bullet

kopaa.jpg„Lietišķās ķīmijas un materiālzinātnes informācijas centrs”

Lekcija- Ķīmija piena produktos

Statistiskā atskaite

MĶF bukleti

Alona Lenda pētnieciskais darbs projekta ietvaros 2005/0039/VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.2.7.2/0022/0007

Eksperimentu demonstrācijas skolās projekta ietvaros 2005/0039/VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.2.7.2/0022/0007
VPD1/ESF/PIAA/04/APK/3.2.7.2/0022/0007   

 

 

 

 

RTU Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes Bioloģiski aktīvo savienojumu ķīmijas tehnoloģijas katedra no 2007.gada aprīļa līdz 2008.augustam realizē ESF projektu Nr. 2007/0081/VPD1/ESF/PIAA/06/APK/ 3.2.3.2./0020/0007

„RTU studiju programmas „Ķīmijas tehnoloģija” pilnveide ievērojot Boloņas deklarācijas rekomendācijas”

Atpakaļ