Sākumlapa

 

Vispārēja informācija

 

Darbinieku saraksts

 

Zinātniskā darbība

 

Mācību priekšmeti

 

Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas katedra

Katedras vadītājs: asoc. prof. Līga Bērziņa-Cimdiņa

tel.: 67089275; fakss: 67615765

e-pasts: liga@ktf.rtu.lv

 

Katedras mājas lapa

 

Vispārīgās ķīmijas tehnoloģijas katedra dibināta 1946.gadā akadēmiķa A.Ieviņa vadībā. Savā ilgajā pastāvēšanas laikā katedra nav mainījusi ne savu nosaukumu ne arī darbības pamatvirzienu – inženieru ķīmiķu apmācību ķīmiskās tehnoloģijas pamatspecialitātēs:  ķīmijas tehnoloģijas procesi un aparāti,  ķīmisko reakciju inženierija un hidromehāniskie, siltuma un masas pārneses procesi. Izveidotas jaunas studiju programmas, kurās īpaša vieta ierādīta vides inženierzinībām un ķīmisko procesu atbilstībai vides aizsardzības standartiem. Līdz ar rūpnieciskās ražošanas attīstību Latvijā pieaug pieprasījums pēc jaunām materiālu un energomazietilpīgām ķīmiskām tehnoloģijām un pēc speciālistiem, kuri spēj šīs tehnoloģijas realizēt jaunu produktu izstrādē.