Sākumlapa

 

Vispārēja informācija

 

Darbinieku saraksts

 

Zinātniskā darbība

 

Mācību priekšmeti

 

 

Silikātu materiālu institūts

Institūta direktors prof. Gundars Mežinskis

Tālr.:: 67089141; 29130496; fakss: 67089107

e-pasts: gundarsm@ktf.rtu.lv

 

bullet

Silikātu, augsttemperatūras un neorganisko nanomateriālu tehnoloģijas katedra

Katedras vadītājs: prof. Gundars Mežinskis, tālr.:67089141; e-pasts: gundarsm@ktf.rtu.lv

bullet

Akmens materiālu konservācijas un restaurācijas centrs

Centra vadītāja: Dr.sc.ing. Linda Krāģe,  tālr.: 67615560; e-pasts: linda@ktf.rtu.lv

bullet

Stikla un keramikas zinātniskās pētniecības laboratorija

Laboratorijas vadītājs: Dr.sc.ing. Andris Cimmers, tālr.:67615560; e-pasts: cimmers@ktf.rtu.lv

bullet

Materiālu virsmas morfoloģijas un struktūras analīzes laboratorija

Laboratorijas vadītāja: Dr.sc.ing. Ilona Pavlovska, tālr.: 67089103; e-pasts: pilona@ktf.rtu.lv

bullet

Nanodaļiņu un nanomateriālu ķīmiskās tehnoloģijas laboratorija

        Laboratorijas vadītāja: Dr.sc.ing. Inna Juhņeviča, tālr.: 67089117; e-pasts: innaju@ktf.rtu.lv

 

 

 1947.gada 1.oktobris ir  Silikātu tehnoloģijas katedras dibināšanas diena. Tagad  katedra izaugusi par  Silikātu materiālu institūtu (SMI). Daba Latviju ir apgādājusi ar plašu izejvielu klāstu, lai varētu attīstīt neorganisko saistvielu, stikla, keramikas un to izstrādājumu ražošanu. Latvijas zemes dzīlēs atrodas augstvērtīgi derīgie izrakteņi kā māls, ģipšakmens, kaļķakmens, dolomīts, kvarca smilts, kūdra, no kuriem ir iespējams iegūt dažādus konkurētspējīgus materiālus un izstrādājumus. SMI izveidojies par centru, kurā veic sistemātiskus pētījumus par jaunu materiālu sintēzi, īpašībām un tehnoloģiju.  SMI Silikātu, augsttemperatūras un neorganisko nanomateriālu tehnoloģijas katedrā notiek bakalaura, maģistra un doktora studijas. 

 

[Mājas lapa]