Sākumlapa

 

Vispārēja informācija

 

Darbinieku saraksts

 

Zinātniskā darbība

 

Mācību priekšmeti

                 

Polimērmateriālu institūts

Institūta direktors prof. Mārtiņš Kalniņš

tel.: 7089218; e-pasts: martinsk@parks.lv

 

 

bullet

Polimērmateriālu institūts

              Institūta direktors: prof. Mārtiņš Kalniņš tel.7089218; e-pasts: martinsk@parks.lv

bullet

Polimēru materiālu tehnoloģijas katedra

             Katedras vadītāja: prof. Skaidrīte Reihmane tel.7089219; e-pasts: reihmane@ktf.rtu.lv

 

Apvienojoties Polimēru ķīmiskās tehnoloģijas katedras un RTU Polimēru kompozītmateriālu pētnieciskās laboratorijas (dibināta 1967.gadā) darbinieku kolektīviem 1994.gadā tika izveidots Polimērmateriālu institūts (PI).  PI mācību spēki nodrošina atsevišķu disciplīnu pasniegšanu bakalauru studiju  programmā „Ķīmijas tehnoloģija” kā arī organizē un nodrošina šīs programmas ietvaros maģistrantūras  un doktorantūras  studijas specialitātē „Polimēru materiālu un kompozītu tehnoloģija”.

Polimērmateriālus izmanto visās Latvijas tautsaimniecības nozarēs. Tos gan ražo uz vietas, gan importē. Studijas paredz plaša profila speciālistu sagatavošanu polimērmateriālu jomā.

Sākot ar 1990.gadu  PI mācību spēki studiju programmas „Ķīmija” ietvaros koordinē un nodrošina studentu apmācību specializācijā "Konservācija un restaurācija", kas saistīta ar kultūras mantojuma saglabāšanu, sagatavojot bakalaurus, inženierus un maģistrus. Studijas aptver organisko un neorganisko materiālu konservāciju un restaurāciju. Ar 1999./2000. m.g. materiālzinību profesora grupa un PI darbinieki organizē un nodrošina bakalauru studijas (3 gadi) un maģistrantūras studijas (2 gadi) programmā „Materiālzinātne”. 

 

[Mājas lapa]