Sākumlapa

 

Vispārēja informācija

 

Darbinieku saraksts

 

Zinātniskā darbība

 

Mācību priekšmeti

 

 

BASĶT

Ķīmijas katedra

Katedras vadītājs prof. Valdis Kampars

tel.: 67608606; fakss:

e-pasts: kampars@ktf.rtu.lv

 

 

 

 

Ķīmijas katedra izveidota 2002. gadā, apvienojoties vispārīgās ķīmijas katedrai, organiskās ķīmijas un fizikālās ķīmijas profesoru grupām. Tā kā katedra ir dibināta pavisam nesen, tās vēsturi veido šo trīs atsevišķo struktūrvienību vēsture. 

Vispārīgās ķīmijas katedra izveidota 1958. gadā. Tās galvenais uzdevums bija veikt RPI neķīmisko specialitāšu studentu apmācību ķīmijā. Zinātniskais darbs bija saistīts  ar dažādu neorganisko oksīdu, peroksīdu, superoksīdu un sulfīdu sintēzi un īpašību pētīšanu. No 1987. gada tika izvērsti pētījumi organiskajā ķīmijā un tie galvenokārt bija saistīti ar organisko savienojumu starpmolekulāro un iekšmolekulāro sadarbību, jaunu diazonija savienojumu sintēzi un to fotokīmisko pārvērtību pētīšanu, organisko savienojumu izmantošanu optiskās informācijas reģistrēšanai, kā arī ar kūdrā un sapropelī esošo organisko savienojumu izolēšanu un pētīšanu.

Par organiskās ķīmijas katedras dibināšanas gadu var uzskatīt 1898., kad  Karls Bišofs kļuva par organiskās ķīmijas profesoru Rīgas Politehniskajā institūtā. Karls Bišofs izveidoja pirmo stereoķīmijas centru Krievijā. 1934.gadā par katedras vadītāju kļuva Gustavs Vanags, ievērojams zinātnieks un pedagogs, kurš radīja Latvijas ķīmiķu organiķu skolu. No 1964.gada viņa darbu turpināja Ojārs Neilands, pasaulē pazīstams zinātnieks, orģinālas, gan latviešu, gan krievu valodā izdotas, organiskās ķīmijas mācību grāmatas autors. No 1997.gada līdz katedras (profesora grupas) pievienošanai ķīmijas katedrai vadītājs bija profesors Raimonds Valters.

Fizikālās ķīmijas profesora grupa izveidojās uz Neograniskās, analītiskās un fizikālās ķīmijas katedras bāzes. Sākotnēji, atjaunojoties RPI, 1958. gadā tika nodibināta Neorganiskās un analītiskās ķīmijas katedra, kuras dibinātājs un vadītājs bija profesors Alfrēds Ieviņš. 1985. gadā katedra apvienojās ar Fizikālās ķīmijas katedru, izveidojot Neorganiskās, analītiskās un fizikālās ķīmijas katedru. Katedrā notika apmācības ķīmijas un inženierķīmijas pamatkursos: neorganiskā ķīmija, analītiskā ķīmija, fizikālā ķīmija, koloidālā ķīmija, kinētika un katalīze, lietišķa elektroķīmija, vides aizsardzība.