Sākumlapa

 

Vispārēja informācija

 

Darbinieku saraksts

 

Zinātniskā darbība

 

Mācību priekšmeti

 

Tehniskās fizikas institūts

Institūta direktors prof. Māris Knite

tel.: 7089380; fakss: 7615765

e-pasts: knite@latnet.lv

 

 

bullet

Cietvielu fizikas profesoru grupa    
       profesoru grupas vadītājs: prof. Māris Knite tel.: 7089181; e-pasts: knite@latnet.lv

bullet

Kondensētās vielas inženierfizikas profesora grupa
       profesoru grupas vadītājs: prof. Artūrs Medvids tel.: 7089445; e-pasts: medvids@latnet.lv

bullet

Starojuma inženierfizikas profesora grupa
       profesoru grupas vadītājs: prof. Andris Ozols tel.: 7089456; e-pasts: aozols@latnet.lv

bullet

Pusvadītāju fizikas zinātniskās pētniecības laboratorija
     
laboratorijas vadītājs: prof. Artūrs Medvids  tel.: 7089445; e-pasts: medvids@latnet.lv

 

Tehniskās fizikas institūts dibināts ar 1994.g. 30 maija RTU Senāta lēmumu Nr. 394, apvienojot Fizikas katedru un Pusvadītāju fizikas zinātniski pētniecisko laboratoriju. Fizikas katedra dibināta 1958.g. atdaloties Rīgas Politehniskajam institūtam no Latvijas universitātes. Patreiz Tehniskās fizikas institūtā ietilpst: Pusvadītāju fizikas zinātniski pētnieciskā laboratorija, Kondensētās vielas inženierfizikas prof.gr., Starojuma inženierfizikas prof.gr., Cietvielu fizikas prof.gr.. 

 

Mājaslapa