Sākumlapa

 

Vispārēja informācija

 

Darbinieku saraksts

 

Zinātniskā darbība

 

Mācību priekšmeti

 

Biomateriālu un biomehānikas institūts  [Mājas lapa]

Institūta direktors prof. Ivars Knēts

tel.: 67089340

e-pasts: ivars.knets@rtu.lv

 

 Biomateriālu un biomehānikas institūts dibināts Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes sastāvā uz Biomehānikas profīlinstitūta bāzes, kas no 1995. gada darbojās Būvniecības fakultātes sastāvā, pievienojot tam Biomateriālu zinātniskās pētniecības laboratoriju, kas darbojās Silikātu tehnoloģijas katedras sastāvā. Biomehānikas profīlinstitūtu, savukārt, izveidoja uz profesora Ivara Knēta vadītās Biomehānikas zinātniskās pētniecības laboratorijas bāzes, kas uz RTU pārnāca no LZA Polimēru mehānikas institūta 1987. gadā.

Biomateriālu un biomehānikas institūtu vada profesors Dr.habil.sc.ing. Ivars Knēts. Institūtam ir 5 struktūrvienības:

Biomateriālu un biomehānikas profesora grupa;

Biomateriālu zinātniskās pētniecības laboratorija;

Biomehānikas zinātniskās pētniecības laboratorija;

RTU Rīgas Biomateriālu inovācijas un attīstības centrs;

Biotekstilmateriālu zinātniskās pētniecības laboratorija.

 

bullet

     Biomateriālu un biomehānikas profesora grupa (no 2001)


      Profesora grupa nodrošina doktora studiju programmu biomehānikā un biomateriālos, kā arī lekciju kursus dažādās biomehānikas un biomateriālu jomās bakalauru un maģistru studiju programmās. Profesora grupā ir 4 mācībspēki: grupas vadītājs profesors Dr.habil.sc.ing. Ivars Knēts, profesors Dr.sc.ing. Modris Dobelis, asoc. profesore Dr.sc.ing. Līga Bērziņa-Cimdiņa, docents Dr.sc.ing. Visvaldis Vītiņš.

2007. gadā specialitātes jomā aizstāvēti 3 bakalaura un 4 maģistra darbi, kā arī viena doktora disertācija.

 

bullet

     Biomateriālu zinātniskās pētniecības laboratorija (no 1997)

   

     Laboratoriju 1997. gadā ĶTF Silikātu tehnoloģijas katedras sastāvā dibināja un līdz 2006. gadam vadīja vadošais pētnieks, vēlāk profesors Rūdolfs Cimdiņš. 2001. gadā laboratorija iekļāvās jaundibinātā MLĶF Biomateriālu un biomehānikas institūta sastāvā. Pēc R.Cimdiņa nāves 2006. gadā laboratoriju vada asoc. profesore Līga Bērziņa-Cimdiņa. Laboratorijā 2007./2008. gadā vēl strādāja vadošā pētniece Valentīna Krilova, pētnieki Daina Vempere, Jānis Ločs, Agnese Pavlova, Dagnija Loča un doktorante Rita Seržāne.

Laboratorijas zinātniskie virzieni:

-         Biomateriālu sintēze, implantu izgatavošana un to pētījumi in vitro un in vivo (Līga Bērziņa-Cimdiņa, Valentīna Krilova, Daina Vempere, Rita Seržāne, Dagnija Loča);

-         Ekoloģiski nekaitīgu materiālu radīšana un pētniecība (būvkeramika no rūpnieciskajiem atkritumiem, radioaktīvo starojumu ekranējoši materiāli no rūpnieciskajiem atkritumiem, bioloģiski aktīvā keramika un sorbenti ūdens attīrīšanai (Līga Bērziņa-Cimdiņa, Valentīna Krilova, Jānis Ločs, Agnese Pavlova)).bullet

     Biomehānikas zinātniskās pētniecības laboratorija

     (1971-1987: LZA, 1987-1991: RPI BF,

     1991-2001: RTU BF, no 2001 – RTU MLĶF)


      Laboratorijā 2007./2008. mācību gadā strādāja 10 darbinieki: vadītājs profesors Dr.habil.sc.ing. Ivars Knēts, profesors Dr.habil.sc.ing. Vladimirs Kasjanovs, profesors Dr.sc.ing. Modris Dobelis, vad. pētnieks Dr.sc.ing. Visvaldis Vītiņš, vad. pētnieks Dr.sc.ing. Viktors Fiļipenkovs, pētnieki Jānis Laizāns un Zoja Veide, zinātniskais asistents Lauris Rupeks, vec. zinātniskais laborants Anatolijs Makarovs, doktorante Jūlija Mihailova.

Laboratorijas zinātniskie virzieni:

-         Cieto bioloģisko audu (kaulaudu, skrimšļaudu) un to implantmateriālu  biomehāniskā uzvedība (I.Knēts, M.Dobelis, V.Vītiņš, J.Laizāns);

-         Mīksto bioloģisko audu (asinsvadu) un to implantmateriālu  biomehāniskā uzvedība (V.Kasjanovs, J.Laizāns);

-         Biomateriālu mehāniskās īpašības un to biomehāniskā saderība ar bioloģiskajiem audiem (I.Knēts, V.Vītiņš, V.Fiļipenkovs, L.Rupeks, J.Mihailova, Z.Veide);

-         Sirds vārstuļu protēzes (V.Kasjanovs);

-         Bioloģisko audu un biomateriālu mehāniskās uzvedības datormodelēšana (I.Knēts, M.Dobelis, J.Laizāns).

Savulaik, šīs LZA Biomehānikas laboratorijas un Rīgas Traumatoloģijas un ortopēdijas zinātniskās pētniecības institūta zinātnieki kopā (V.Kalnbērzs, I.Knēts, H.Jansons, J.Saulgozis) izstrādāja un patentēja ASV, VFR, Lielbritānijā, Francijā, Šveicē un Japānā 2 izgudrojumus par jaunu kaulaudu implantmateriālu uzbūvi un kaula aizvietotājiem, kas veidoti no šiem implantmateriāliem.

 

 

bullet

     RTU Rīgas Biomateriālu inovācijas un attīstības centrs (no 2006)
     

 RTU Rīgas Biomateriālu inovācijas un attīstības centra izveide tika realizēta PHARE 2003 finansējuma ietvaros, kas deva iespēju 2006. gadā renovēt RTU valdījumā esošo ēku Pulka ielā 3 (korpuss 3) un iegādāties modernas iekārtas gan jaunu biomateriālu sintēzei, gan to pētniecībai. Centra izveidē lielu darbu ieguldīja Biomateriālu un biomehānikas institūta Biomateriālu zinātniskās pētniecības laboratorijas vadītājs profesors Dr.sc.ing. Rūdolfs Cimdiņš, kurš aizgāja mūžībā pāris dienas pirms centra oficiālās atklāšanas. 

Šim centram ir paredzēts kļūt par bāzi, uz kuras varētu attīstīties dažādi jauni inovatīvi uzņēmumi biomateriālu ražošanā. Centrā paredzēts ražot mazu sēriju individuālas formas implantus pēc mediķu pasūtījuma konkrētām pacientu vajadzībām. Jau pašreiz šos materiālus plaši izmanto RSU Stomatoloģijas institūta profesors Dr.habil.med. Andrejs Skaģeris. Šo implantu lietotāji, galvenokārt, būs stomatologi, plastiskās ķirurģijas speciālisti, mutes, sejas un žokļa ķirurgi, otorinolaringologi un citi speciālisti, kuriem nepieciešami materiāli bojāto audu aizvietošanai.

Vairums izstrādāto materiālu būs veidoti uz tādu kaulu minerālās substances bāzes, kā hidroksiapatīta keramika, trikalcija fosfāta keramika, kalciju un fosforu saturoša stikla keramika ar modelējamu poru struktūru.

Centru vada asoc. profesore Līga Bērziņa-Cimdiņa. Tajā strādā divas pētnieces, 14 zinātniskie asistenti un 10 zinātniskie laboranti.

 

bullet

     Biotekstilmateriālu zinātniskās pētniecības laboratorija (no 2008)
    Laboratorija atrodas veidošanās stadijā. Tās vadītājas pienākumus pilda vad. pētniece Dr.sc.ing. Inga Ļašenko. Viņai palīdz 2 zinātniskās laborantes un joprojām savus vērtīgos padomus neliedz Valsts emeritētā zinātniece, profesore Dr.habil.sc.ing. Viktorija Kancēviča.

    Laboratorija strādā pie projektiem, kas saistīti ar specifisku tekstila kompresijas apvalka projektēšanu un tehnoloģijas izstrādi, jaunu tekstilpavedienu izveidi, kuriem piemīt antitrombogēnās īpašības, kā arī ar asinsvada protēžu jaunu struktūru veidošanu.