Ar ERAF atbalstu iepirktā pētniecības aparatūra

 

Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultātes un

Būvniecības fakultātes vajadzībām

 

Nacionālā programma: "Atbalsts zinātniskās infrastruktūras modernizēšanai valsts zinātniskajās institūcijās".

 

Projekts: "RTU pētniecības aprīkojuma un infrastruktūras atbalsta projekts materiālzinātnes, vides zinātnes un ekoloģijas, organiskās ķīmijas un farmācijas nozarēs".

Līgums Nr.VPD1/ERAF/CFLA/04/NP/2.5.2./000022/021

 

Projekta kopējais finansējums - 901 600.- Ls, tajā skaitā iekārtām - 894 400.- Ls

Izpildes laiks: 2006.gada 22.maijs – 2007.gada 21.septembris

 

Ar ERAF atbalstu iepirktā pētniecības aparatūra

Aparatūras

nosaukums

Aparatūras

izmantošanas joma

Modelis,

ražotājs

Cena, Ls

Uzstādīšanas

vieta

Materiālzināte

1. MIRA LMU maināma vakuuma Schottky tipa lauka emisijas skenējošais elektronu mikroskops ar enerģijas dispersijas analizatoru

Materiālu virsmas morfoloģijas, kristālisko fāžu sastāva, kristāliskuma pakāpes un ķīmisko elementu mikroanalīze

FE SEM Mira\LMU, Tescan

255 888.-

RTU, MLĶF, Biomateriālu zinātniskās pētniecības institūts

2. Divskrūvju laboratorijas ekstrūderis-maisītājs

Termoplastisku polimēru kompzītmateriālu izgatavošana, kompozīciju veidošanas un pārstrādes procesu modelēšana. Ekstrūdera skrūvju diametrs

25 mm, maksimālā darba temperatūra 450 oC,

ražība 0.5-50 kg/h

PRISM TSE 16 TC, Thermo Electron Corporation

72 649.-

RTU, MLĶF, Polimērmate-riālu institūts

3. Universālās dinamikas pārbaudes mašīnas ar hidraulisko piedziņu (10 kN ar termokameru; 250 kN bez termokameras)

Kompozītmateriālu paraugu stiprības-deformācijas noteikšana dinamiskā slogojumā

INSTRON 8872; INSTRON 8802

257 929.-

RTU, BF, Materiālu un konstrukciju institūts

4. Liela ātruma triecienu pārbaudes mašīna

Triecienslogojuma noteikšana materiālā lieliem paraugiem ar ātrumu 20 m/s

Dynatup model 9250HV, INSTRON

65 313.-

RTU, BF, Materiālu un konstrukciju institūts

Vides zinātne un ekoloģija

 

5. Enerģijas dispersīvais rentgenfluorescences spektrofotometrs

Zema sēra un fosfora satura noteikšana eļļās un degvielās, svina satura noteikšana ūdenī utt.

ED XRF

SPECTRO IQ, SPECTRO A. I. GmbH & Co. KG

49 560.-

RTU, MLĶF, Lietišķās ķīmijas institūts

 

6. Furjē transformācijas infrasarkanais spektrometrs

Bioplēves veidošanās pētījumi uz dažādu materiālu virsmas, patogēnu mikroorganismu identifikācija dabas un dzeramā ūdenī

Spektrum GX, Perkin Elmer

 

15 199.-

RTU, BF, Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas institūts

 

Organiskā ķīmija un farmācija

 

7. Šķidruma hromatogrāfijas masspektrometrijas sistēma ar kvadrupola masspektrometru

Organisko savienojumu (farmācijas, pārtikas produktu, degvielu u.c.) molekulu analīze, struktūras noteikšana, maisījumu kvalitatīvā un kvantitatīvā analīze

LC WATERS Alliance 2695,

MS EMD1000

123 900.-

RTU, MLĶF, Lietišķās ķīmijas institūts

 

8. Gāzes hromatogrāfs ar masas spektrometrisko detektoru (GC-MS)

 

Organisko savienojumu sintēzes reakciju kontrole, piemaisījumu noteikšana, struktūras pētījumi, augu eļļu, taukskābju, ekstraktu, biodegvielu analīze, kvalitātes kontrole

GC6890/MS5975B GC/MS, Agilent Technologies

47 657.-

RTU, MLĶF, Bioloģiski aktīvo savienojumu ķīmijas tehnoloģijas katedra

 

 

 

 

 

 

Instrument

title:

 

PerkinElmer Spectrum GX

Fourier transform infrared (FT-IR) spectrometer

 

Photo:

 

Technical details:

 

ü      scanning range: at 10000 - 370 cm-1,

ü      detectors: liquid nitrogen cooled Peltier temperature stabilized DTGS detector and MCT detector for high sensitivity measurements,

ü      spectral resolution: 0.15 cm-1,

ü      sample: liquted or palleted,

ü      wavelength accuracy: 0.1 cm-1,

ü      photometric accuracy 0.1 % T,

ü      signal-to-noise: 30000:1 rms, 6000:1 peak-topeak (for 5 s 4 cm-1),

ü      scan velocity: 0.05 – 5.0 cm/s, continuously variable.

 

 

Application examples:

 

ü      polymer and bio-polymer analyses,

ü      microbiological structure analyses.

 

 

Responsible:

 

Dr.sc.ing. Talis Juhna

e-mail: talisj@bf.rtu.lv

phone: + 371 7089085

Address: Building Faculty, Water Research Laboratory,

Azenes Street 16, room 142.

 

 

 

Instrument

title:

 

Twin Screw Compounder PRISM TSE 16 TC

 

 

Photo:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technical details:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ø      bore diameter – 16 mm,

Ø      L/D ratio – 25:1,

Ø      screw construction - segmented, with slip-on elements allowing variable configuration,

Ø      4 zone heating.

Ø      max temperature – 300 oC,

Ø      max pressure – 100 bar,

Ø      screw speed – 0-500 rpm,

Ø      volumetric single screw feeder,

Ø      strand cutting pelletizer – produce 3 mm length pellets,

Ø      output - 1-5 kg/hr.

 

Application example:

 

 

 

 

 

 

Preparation of:

Ø      polymer compounds,

Ø      masterbatches,

Ø      adhesives,

Ø      nanocomposites,

Ø      biodegradable polymers or composites.

 

Responsible:

 

 

Dr.sc.ing. Armanda Viksne

e-mail: arm@ktf.rtu.lv

phone: +371-7089219,

Address: Faculty of Material Science and Applied Chemistry,

Polymer Materials Institute, Azenes Street 14/24,

room 247.

 

 

Instrument title:

 

TESCAN MIRA/LMU High Resolution Schottky Field Emission variable pressure Scanning Electron Microscope equipped with Oxford INCA 350 EDS system

 

 

Photo:

MIRA\ LMU

 

Technical details:

 

Resolution:

ü      in high vacuum mode (SE): 1.5 nm at 30 kV,

ü      in low vacuum mode (BSE/LVSTD): 2.5 nm at 30 kV.

Working vacuum:

ü      chamber – high vacuum mode: < 1 × 10-2 Pa,

ü      chamber – low vacuum mode: 7 – 150 Pa.

Electron optics working modes:

ü      resolution, depth, field, fish-eye, rocking beam.

Magnification:

ü      at 30kV in Resolution Mode: 13 – 1 000 000×,

ü      minimum in Fish-Eye Mode: about 4×.

Accelerating voltage:

ü      500 V to 30 kV.

Electron gun:

ü      high brightness Schottky emitter.

Probe current:

ü      2 pA to 20 nA.

Scanning:

ü      scanning speed: from 200 ns to 10 ms per pixel adjustable in steps or continuously.

Image size:

ü      up to 8192 × 8192 pixels, 16-bits per channel, adjustable separately for live image (in 4 steps) and for stored images (10 steps), selectable square or 3:4 or 1:2 rectangle.

Chamber LMM:

ü      internal diameter: ø230 mm,

ü      door width: 148 mm,

ü      number of ports: 11,

ü      chamber suspension: pneumatic.

Detectors:

ü      SE - ET type detector,

ü      Retractable BSE detector,

ü      LVSTD detector,

ü      TE detector,

ü      EDS detector.

 

Stage (sample) cooling:

ü      up to -40 oC.

Application example:

ü      investigation of different kind of materials in high and low vacuum modes,

ü      quantitative element analysis of materials using EDS,

ü      processing and analysis of images.

 

Responsible:

 

Mg.sc.ing. Janis Locs

e-mail: j.locs@one.lv

phone: + 371 26437878

Address: Faculty of Materials Science and Applied Chemistry, Biomaterials R&D Laboratory,

Azenes Street 14/24, room 216.

 

 


 

Instrumenta nosaukums:

 

Waters šķidruma hromatogrāfijas masspektrometrijas sistēma ar kvadrupola masspektrometru WATERS Alliance EMD 1000

 

Foto:

 

Tehniskais raksturojums:

 

ü      četru kanālu šķidruma hromatogrāfs Alliance ar integrētu autosampleri,

ü      plūsmas ātrums līdz 5 ml/min un 345 bar,

ü      kolonnu thermostats: vide +5 līdz +65 0C,

ü      diožu detektors: viļņu garums 190 līdz 800 nm, precizitāte ±1nm, linearitāte < 5% pie 2 AU, izšķiršana 1,2 nm, optiskais troksnis labāks par 5 × 10 -5 AU, optiskais dreifs ne lielāks par 2 × 10 -3 AU/h, jutība 0.0001 – 2 AUFS,

ü      masspektrometrs EMD 1000 ar “electrospray” tipa jonizācijas avotu ar sildītāju, darbam 5 – 1000 mkl/min diapazonā, ar iespēju regulēt izsmidzinātāja galu, to neizņemot,

ü      skanēšanas ātrums līdz 5000 Amu/s,

ü      masu diapasons 2 – 1000 Da,

ü      masas izšķiršana 1 amu.

 

 

Pielietošanas piemērs:

 

ü      organisko savienojumu molekulu analīze,

ü      organisko savienojumu maisījumu kvalitatīva un kvantitatīva analīze.

 

 

Atbildīgais:

Dr. chem. Jānis Millers

e-pasts: knuts@ktf.rtu.lv

telefons: + 371 67089104

Adrese: Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte,

Lietišķās ķīmijas institūts,

Āzenes iela 14, 347. istaba.

 

 

Instrumenta nosaukums:

 

Enerģijas dispersīvais (EDXRF) retgenfluorescences spektrometrs SPECTRO IQ

 

Foto:

 

 

Tehniskais raksturojums:

 

ü      barošana. 220V; 50Hz; UPS; jauda max. 50W; Petjē dzesēšana,

ü      enerģijas izšķiršanas spēja – 175 eV,

ü      maināma izmēra paraugu glāzes 30-50 mm robežās,

ü      analīžu veikšanas vide – gaisa un inertas gāzes atmosfērā,

ü      vadība - programatūra vada visas spektrometra funkcijas un datu apstrādi; automātiska kvalitatīvā un kvantitatīvā analīze Windows vidē,

ü      ir iespējas attīstīt un papildināt nosakāmo elementu skaitu,

ü      pilna radiācijas drošības aizsardzība atbilstoši ES prasībām.

 

 

Pielietošanas piemēri:

 

ü      zema sēra satura noteikšana eļļās un degvielās,

ü      fosfora satura noteikšana eļļās un degvielās,

ü      svina satura noteikšana ūdenī.

 

 

Atbildīgais:

 

Pētniece Rūta Kampare

e-pasts: ruta@ktf.rtu.lv

telefons: + 371 67089111

Adrese: Materiālzinātnes un lietišķās ķīmijas fakultāte,

Lietišķās ķīmijas institūts,

Āzenes iela 14/24, 432. istaba.

 

 

Instrument title:

 

Gas Chromatograph/Mass Spectrometer

Agilent GC6890/MS5975B GC/MS system

 

 

Photo:

 

Technical details:

ü                  GC/MS system: dual channel GC, electronic pressure/flow control, split/splitless injector,

ü                  Autoinjector,

ü                  MSD: automated SIM setup and synchronous SIM/scan operation; electron ionization (EI),

ü                  EI scan sensitivity: RMS signal/noise (S/N) 175:1 for 1-pg OFN Quadrupole mass analyzer,

ü                  maximum mass 1050 Da,

ü                  mass resolution: mass unit in all mass diapason,

ü                  scan rate: up to 10 000 Da/s, step 0,1 Da,

ü                  turbomolecular pump,

ü                  networking,

ü                  NIST mass spectra library.

Application examples:

ü                  organic synthesis: advanced monitoring of chemical processes, purity control of products, structure determination,

ü                  natural products: analysis of plant extracts, oils, fatty acid esters.

Responsible:

 

Dr.chem. Erika Bizdena

e-mail: erbi@ktf.rtu.lv

Phone: + 371-7089214

Address: Faculty of Materials Science and Applied Chemistry, Department of Biologically Active Compounds Chemical Technology,

Azenes Street 14/24, room 452.

 

Iekārtas nosaukums:

 

INSTRON 8002 un 8872 servohidrauliskās 250 kN un 10 kN materiālu testēšanas mašīnas

 

Foto:

Tehniskie dati:

Darba slodzes: 250 kN un 10 kN

Aktuātoru gājiens: +/- 75 mm un +/- 50 mm

Datu apstrādes kanālu skaits: 6 un 6 gab.

Datu apstrāde: 19 biti @ 5kHz

Pielietojums:

Statikas, dinamikas un noguruma materiālu pārbaudes, stiepē, spiedē un liecē, kā arī -700C līdz +2500C temperatūras ietekmē.

Kontaktpersona:

M.sc.ing. Oļģerts Ozoliņš

e-pasts: olgerts@bf.rtu.lv

Telefons: 26413645

Adrese: Būvniecības fakultāte

Materiālu un konstrukciju institūts,

Āzenes iela 16/20, 151A. istaba

 

 

Iekārtas nosaukums:

 

INSTRON DYNATUP 9250 HV materiālu triecienu testēšanas mašīna

 

Foto:

Tehniskie dati:

Darba slodzes: līdz pat 1.6 kJ

Darbības augstums: 1.0 m (reāls)/ 20 m (simulējāms)

Trieciena ātrums: līdz pat 20 m/s

Pielietojums:

Materiālu triecienu izturības un enerģijas absorbcijas īpašību noteikšanai polimēriem, kompozītiem un tradicionāliem konstrukciju materiāliem.

Kontaktpersona:

M.sc.ing. Oļģerts Ozoliņš

e-pasts: olgerts@bf.rtu.lv

Telefons: 26413645

Adrese: Būvniecības fakultāte

Materiālu un konstrukciju institūts,

Āzenes iela 16/20, 151A. istaba