U.Būdes (A/S „Latvijas Zaļais punkts” padomes priekšsēdētāja) prezentācija

 “Iepakojums – atkritumi vai otrreizējās izejvielas? Pieredze 20 gados.” - I daļa

“Iepakojums – atkritumi vai otrreizējās izejvielas? Pieredze 20 gados.” - II daļa